Zoznam pojmov a skratiek

slovnik pojmy a skratky

flow

podľa teórie optimálneho prežívania je to stav, kedy sú ľudia ponorený do nejakej činnosti, kedy

Čítať viac »

IPS

skratka z angl. Individual Placement and Support (individuálne umiestnenie a podpora) je metódou podporovaného zamestnávania,

Čítať viac »

kompetencia

je nadobudnutou kombináciou vedomostí, zručností a osobnostných vlastností, ktorú človek využíva pri úspešnom vykonávaní určitej

Čítať viac »
Návrat hore