Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Pomoc ZŤP a zraniteľným osobám: podporované zamestnávanie metódou IPS

Pomoc ZŤP a zraniteľným osobám: podporované zamestnávanie metódou IPS

Podporované zamestnávanie je skvelý nástroj, ktorý pomáha nájsť a udržať si prácu zdravotne ťažko postihnutým a zraniteľným osobám. Na Slovensku je realizované hlavne za pomoci Agentúr podporovaného zamestnávania (APZ).

Individual Placement and Support 2024

Metódy podporovaného zamestnávania

Najbežnejší model podporovaného zamestnávania spája koučing na pracovisku s tradičným rehabilitačným prístupom. Spočíva v tom, že  postupne začleňuje podporné služby do pracovného prostredia.

Medzi ďalšie metódy  patrí model prirodzenej podpory. Zameriava sa na využitie existujúcich sociálnych sietí a kontaktov osoby so zdravotným postihnutím na jej podporu v práci. Namiesto platených profesionálov môže pomoc a asistenciu poskytovať napríklad kolega, priateľ alebo člen rodiny.

Ďalšou zaujímavou metódou je IPS.

Čo je to IPS

Táto metóda pochádza z Veľkej Británie a USA. IPS je skratka od Individual Placement and Support. Jej základnou myšlienkou je presvedčenie, že každý je schopný pracovať, ak sa preň nájde správny druh práce a pracovných podmienok a ak mu je poskytovaná správna podpora. To platí aj u osôb so zdravotným postihnutím, duševnými poruchami alebo inými znevýhodneniami.

Jej hlavné benefity sú:

 1. Zvýšená miera zamestnanosti: Štúdie ukazujú, že IPS vedie k trvalému nárastu miery zamestnanosti u ľudí s duševnými poruchami v porovnaní s tradičnými metódami rehabilitácie.
 2. Rýchlejšie umiestnenie do práce: IPS kladie dôraz na rýchle začlenenie do zamestnania, čím znižuje čas nezamestnanosti a podporuje skorší návrat do pracovného života.
 3. Vyššia mzda: Zamestnanci s IPS dosahujú v priemere vyššie mzdy v porovnaní s tými, ktorí IPS neabsolvovali.
 4. Zlepšenie celkovej pohody: IPS môže mať pozitívny vplyv na duševné zdravie, sebaúctu a celkovú kvalitu života.
 5. Zníženie závislosti od sociálnych dávok: Vďaka dosiahnutiu a udržaniu si práce sa znižuje závislosť od sociálnych systémov.
 6. Individualizovaný prístup: IPS sa zameriava na individuálne potreby a preferencie klienta, čím sa zvyšuje jeho motivácia a angažovanosť v procese hľadania práce.
 7. Podpora v priebehu celého procesu: IPS poskytuje klientovi podporu a poradenstvo počas celého procesu hľadania a udržania si práce.
 8. Efektívnosť a nízke náklady: IPS sa ukázala ako efektívna a cenovo dostupná metóda v porovnaní s inými programami rehabilitácie.
 9. Dostupnosť: IPS je dostupná v rôznych krajinách a kontextoch.
 10. Reprodukovateľnosť: Účinnosť IPS bola potvrdená v rôznych štúdiách a dá sa reprodukovať v rôznych prostrediach.

Vedecké štúdie

Podľa metaanalýzy Tila Wykesa a jeho tímu z King’s College London, ktorá bola publikovaná v roku 2023 v časopise The Lancet Psychiatry, je táto metóda nemierne efektívna. Veľmi pomáha ľuďom s diagnózami ako schizofrénia, bipolárna porucha, depresia…

Daná štúdia ďalej tvrdí, že metóda IPS zvýšila mieru zamestnanosti o 22 % v porovnaní s inými. To znamená, že z každých 100 ľudí s duševnými poruchami, ktorí sa zúčastnili na programe IPS, 22 ľudí navyše získalo prácu v porovnaní s tými, s ktorými sa pracovalo inými metódami.

podporovane zamestnavanie v praxi 2024

IPS v praxi

Demonštrujme si praktické využitie IPS na dvoch príkladoch.

Prvý príklad – Britka Charlotte Medway.

Charlotte hovorí: ,,Bolo obdobie, keď som očakávala, že moja choroba bude prekážkou pri hľadaní práce. Bála som sa stigmy – toho, čo by si o mne ľudia pomysleli, keby som to nezvládla. Až keď som dostala podporu od špecialistu na podporu zamestnanosti, dokázala som rozložiť tieto negatívne myšlienky a zamerať sa na svoje silné stránky. Táto podpora, spolu s mojou ďalšou liečbou v komunitnom tíme pre duševné zdravie, my pomohla pomaly vybudovať sebadôveru.

Môj pracovník podpory zamestnanosti mi pomohol stanoviť ciele a pochválil ma za môj pokrok. Podporovali ma a povzbudzovali, aby som pokračovala. Asistovali mi pri písaní žiadosti o zamestnanie a v príprave na pohovor. Navrhli veci, ktoré by som si mala doplniť do životopisu a pomohli mi zistiť, kde chcem pracovať. Keď som nastúpila do zamestnania, kontaktovali môjho manažéra, aby zistili, ako sa mi darí, a ponúkli mi akúkoľvek podporu. Veľmi mi pomohol aj plán, ktorý sme vytvorili,  aby som mohla zostať v práci.”

Charlotte pracuje ako stážistka v oblasti duševného zdravia v NHS Trust. ,,Konečne robím to, čo chcem,” povedala. „Veľmi pochybujem, že bez podpory, ktorú som dostala od svojho špecialistu na podporu zamestnanosti, by som bola tam, kde som dnes. Môj život sa zmenil. Teraz zamestnaná. Mám cieľ a moja sebadôvera sa každým dňom zvyšuje.“

Druhý príklad – Britka Pansy:

Pansy si po takmer 20 rokoch práce v NHS užívala zaslúžený predčasný dôchodok. Pochádza zo Sheffieldu. Predtým pracovala v bankovníctve v londýnskej City. V roku 2022 sa však zrútila v dôsledku kombinácie stresu a rodinných problémov.

Na krátky čas bola hospitalizovaná na akútnom oddelení duševného zdravia a potom jej v komunite pomáhal tím pre riešenie krízových situácií a domácu liečbu. Neskôr s ňou spolupracoval tím pre duševné zdravie dospelých. Počas tohto obdobia bola odporučená na službu podpory individuálneho umiestnenia.

Pansy povedala: ,,Predtým, ako som sa cítila zle, ma dôchodok začal trochu nudiť. Som ľudský typ a chýbala mi každodenná interakcia s ostatnými. No keď bojujete s duševným ochorením, strácate sebadôveru.

Služba na podporu individuálneho umiestnenia mi veľmi pomohla a pre Emmu, moju špecialistku na zamestnanie, nebolo nič príliš zložité. Kvôli chronickým problémom s chrbticou som odišla do dôchodku skôr, ale cítila som, že by som mohla zvládnuť niekoľko dní v týždni.”

Pansyino duševné zdravie je teraz na oveľa lepšej úrovni a vysadzuje lieky. O toľko, že nastúpila do banky v Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust a dokončuje papierovanie a kontroly, aby mohla začať pracovať na zmeny.

Dodala: ,,V podpore individuálneho umiestnenia mi pomohli s IT, čo nie je moja silná stránka, a ich človek sedel pri mojich online pohovoroch. Emma je mi vždy k dispozícii a teším sa na návrat do práce. Vo svojich 64 rokoch mám bohaté skúsenosti, ktoré by som rada odovzdala ďalšej generácii.”

Záver

Podporované zamestnávanie, najmä cez metódu IPS, prináša nielen zvýšenú mieru zamestnanosti a vyššie mzdy, ale tiež zlepšenie celkového blahobytu a zníženie závislosti na sociálnych dávkach. Príbehy jednotlivcov ako Charlotte a Pansy predstavujú inšpiratívne príklady úspešného využitia tejto metódy, ktorá nielen poskytuje pracovné príležitosti, ale tiež podporuje individuálne potreby každého človeka.

Použite zdroje:

 1. de Winter L, Couwenbergh C, van Weeghel J, Sanches S, Michon H, Bond GR (2022). Who benefits from individual placement and support? A meta-analysis. Epidemiology and Psychiatric Sciences 31, e50, 1–24. https://doi.org/10.1017/ S2045796022000300
 2. https://www.pracevobci.cz/clanek/metoda-individualniho-umisteni-a-podpory-zamestnancu

Poznámka: Obrázky sú len ilustračné

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore