Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Facilitátor: v čom spočíva jeho činnosť a kde sa môže uplatniť

Facilitátor: v čom spočíva jeho činnosť a kde sa môže uplatniť

Svet okolo nás sa neustále mení a s ním aj požiadavky na prácu a komunikáciu. Tradičné metódy vedenia skupín už nemusia stačiť a hľadáme nové, efektívnejšie prístupy. Jedným z nich je facilitácia, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou v rôznych oblastiach života.

facilitator 2024

Čo je to facilitácia

Facilitácia je umenie sprevádzať a usmerňovať skupinové aktivity tak, aby sa dosiahli vytýčené ciele. Týmto procesom vás sprevádza odborník – facilitátor.

Facilitátor nie je riaditeľ ani líder. Je to skôr sprievodca, ktorý podporuje efektívnu komunikáciu, inkluzívne zapojenie a tvorivé myslenie v rámci skupiny. Mal by disponovať vysokým stupňom emocionálnej inteligencie a taktiež interpersonálnymi a komunikačnými zručnosťami.

Facilitácia v praxi

S facilitáciou sa môžete stretnúť v rôznych oblastiach života.

Napríklad:

Vzdelávanie a tréningy: Samotná facilitácia umožňuje účastníkom aktívne sa zapojiť do procesu učenia a zdieľať svoje skúsenosti.

Tímová práca: Pomáha vám k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov.

Komunitné aktivity: Vďaka facilitácii účastníci môžu vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do tvorivého procesu, čím posilňuje súdržnosť komunity.

Facilitácia sa používa aj  pri vedení rodičovských združení na školách. Susedom môže pomôcť s plánovaním komunitnej záhrady.

Profesijný rozvoj

V rámci profesijného rozvoja slúži facilitátor učenia ako sprievodca, ktorý posúva vedomosti a zručnosti účastníkom prostredníctvom prezentovania obsahu. Dá sa prirovnať k trénerovi vo fitnescentre, ktorý vedie cvičenie pre “klientov” túžiacich posilniť svoje znalosti v oblasti M&E (monitorovanie a hodnotenie).

Je vybavený bohatým arzenálom teórií, metód a praktických aplikácií M&E. Jeho cieľom je efektívne sprostredkovať tieto poznatky a zručnosti účastníkom.

Modelový príklad 1:

V rušnom prostredí konferenčnej miestnosti sa zišli zamestnanci rôznych oddelení. Atmosféra bola zmesou očakávania a miernej nervozity. Dnešný workshop sa zameriaval na tému efektívnej komunikácie a mal im pomôcť zlepšiť ich prezentačné zručnosti. Zúčastnila sa ho aj Veronika, skúsená facilitátorka. Nechýbal jej úsmev na tvári a správna iskra.

Veronika začala workshop krátkym predstavením a objasnením princípov facilitácie. Zdôraznila, že jej úlohou nie je prednášať, ale skôr sprevádzať skupinu na ceste za poznaním. Vytvorila príjemnú a inkluzívnu atmosféru, kde sa každý cítil komfortne vyjadriť svoje myšlienky a skúsenosti.

Pomocou rôznych facilitačných techník stimulovala diskusiu a aktivizovala účastníkov. V rámci brainstromningu jej všetci povedali o svojich obavách, no spoločne prišli na stratégie k ich prekonaniu. Taktiež viedla cvičenia zamerané na štruktúru prezentácie, rétoriku a neverbálnu komunikáciu.

Veronika nevnucovala svoje názory ani riešenia. Namiesto toho kládla otázky, ktoré podnecovali kritické myslenie a hľadanie vlastných odpovedí. Vďaka jej facilitačnému umeniu sa účastníci stali aktívnymi účastníkmi procesu učenia a sami si uvedomili, ako sa môžu zlepšiť v oblasti prezentácie.

Na konci sa všetci  cítili sebavedomejšie a motivovaní aplikovať naučené zručnosti v praxi. Ocenili jej facilitačný prístup, ktorý im pomohol prekonať bariéry a posunúť sa vpred v ich profesijnom rozvoji.

Tento príbeh ilustruje, aký prínos môže mať facilitácia v procese profesijného rozvoja.

facilitatorka 2024

Facilitátor skupiny

Predstavte si teraz facilitátora skupiny ako diplomata, ktorý vyniká v umení vyjednávania a vedenia dialógu, aj keď nemusí byť expertom na témy diskutované v danej skupine

Jeho cieľom nie je odovzdávať vedomosti, ale usmerňovať skupinové procesy.

Modelový príklad 2:

Marketingová firma má výjazdové zasadnutie. Facilitátor využije svoje zručnosti, aby pomohol tímu sformulovať víziu pre nadchádzajúci štvrťrok.

Musí vychádzať s rôznymi osobnosťami a zabezpečiť, aby boli nápady každého člena tímu vypočuté a zvážené. Využije techniky, ako SWOT analýza a brainstormingové mapy. Nie preto, že je odborník na marketing, ale preto, že tieto nástroje pomáhajú štruktúrovať myslenie a dialóg v skupine.

Neziskový sektor

V neziskových organizáciách sa facilitácia používa pri vedení strategických workshopov a plánovaní projektov. Kvalitný facilitátor je oboznámený s ťažkosťami pri získavaní financií, práci s ľuďmi a podobne.

Tí najlepší z nich vedia zvládnuť časovo náročné procesy a vyznajú sa v rôznych stratégiách a vedia nadchnúť ostatných pre svoje riešenia.

Záver

Možnosti využitia facilitácie sú takmer nekonečné. Vždy, keď sa stretne skupina ľudí s cieľom niečo dosiahnuť, facilitácia, vedená skúseným facilitátorom, môže pomôcť procesu prebiehať efektívne a produktívne.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Ilustračné príklady boli vygenerované cez umelú inteligenciu

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore