Domov » Dobrovoľníctvo » Dobrovoľníctvo nezamestnaných

Dobrovoľníctvo nezamestnaných

Dobrovoľníctvo pre nezamestnaných častokrát nie je prezentované ako vhodná cesta za získaním nového pracovného miesta. Opak je ale pravdou. Dobrovoľnícka prax dokáže nielen rozšíriť možnosti na  trhu práce, ale aj človeku priblížiť jeho osobnostné predpoklady, jeho prednosti – veci v ktorých je dobrý, či zlepšiť mnohé zo schopností atraktívnych nielen pre budúceho zamestnávateľa. Či už sa jedná o komunikačné alebo organizačné zručnosti, nadväzovanie sociálnych kontaktov alebo posúvanie hraníc svojej komfortnej zóny.

 

To všetko Vám môže priniesť práca dobrovoľníka!

Pozrite sa na veci z novej perspektívy

Nová pozícia – dobrovoľníka otvorí človeku obzor, naučí ho novým zručnostiam, dovolí mu spoznať ďalších ľudí.

Staňte sa kvalifikovanejším a skúsenejším

Pre Vášho budúceho zamestnávateľa bude práca dobrovoľníka znamenať najmä to, že Vás bude považovať za kvalifikovanejšieho a skúsenejšieho. To Vám následne zvyšuje šancu pre získanie vybranej pracovnej pozície.

Zistite v čom ste dobrý

Práca dobrovoľníka Vás otestuje na mnohých pozíciach, vďaka tomu Vám umožní spoznať lepšie sám seba a svoje kvality – silné stránky. 

Rozšírte si svoje sociálne väzby

Spoznáte ďalších ľudí a nadviažete cenné sociálne kontakty.

Príspevok na dobrovoľnícku činnosť

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako finančnú čiastku na podporu dobrovoľníka, pri jeho snahe zlepšovať svoje znalosti a zručnosti pri práci s druhými. O príspevok je možné požiadať v prípade, že ste v evidencií uchádzačov o zamestnanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť z vlastnej vôle, uzatvára s organizáciou zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a od Úradu práce dostáva za vykonanú aktivitu finančný príspevok.

Viac sa dočítate na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby – § 52a

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu dobrovoľníkov a podieľať sa na realizácii projektov, ozvite sa nám.

Návrat hore