Domov » Agentúra práce » Agentúra práce – pre zamestnávateľov

Agentúra práce

časť určená pre zamestnávateľov

sluzby pre zamestnavatelov levice

Individuálne odborné služby pre zamestnávateľov v oblasti náboru i zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

Zabezpečujeme

  • poradenstvo v oblasti legislatívy zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou,
  • vybavenie formalít súvisiacich so zamestnaním znevýhodnených a zraniteľných osôb,
  • prípravu znevýhodnených a zraniteľných osôb k nástupu do práce k zamestnávateľovi, podľa dohodnutých požiadaviek,
  • externý mentoring po nástupe znevýhodnených a zraniteľných osôb do práce.

Benefity pre zamestnávateľa

  • naplnenie litery zákona o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím,
  • možnosť získania kompenzačných príspevkov od štátu
  • CSR – podpora image spoločenskej zodpovednosti,
  • získanie pripravených zamestnancov na výkon povolania.
Návrat hore