Domov » Sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie je podnikanie, pri ktorom jednotlivci, skupiny, začínajúce spoločnosti alebo podnikatelia vyvíjajú, financujú a realizujú riešenia pre sociálne, kultúrne alebo environmentálne problémy.

Podporované zamestnávanie a inklúzia: spoločný krok k rovnosti vo svete práce

zťp na slovensku 2024

Zdravotne ťažko postihnutí a inak znevýhodnení ľudia na Slovensku majú stále mnoho problémov. Jeden z najväčších je zamestnanie. Pritom mnohí z nich by mohli plnohodnotne pracovať. Daný jav sa vyskytuje napriek tomu, že existuje Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý hovorí, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím […]

Podporované zamestnávanie a inklúzia: spoločný krok k rovnosti vo svete práce Čítať viac »

Zakladám sociálny podnik: 6 krokov ako postupovať

socialne podnikanie 2024

Sociálne podnikanie sa v posledných rokoch stáva modernou formou podnikania aj na Slovensku. Označuje sa ako podnikanie 21. storočia. Do podnikateľských procesov vnáša solidaritu a etický princíp. Sociálne podniky sa podieľajú na riešení spoločenských problémov, zvyšujú kvalitu života obyvateľstva. Ak si chcem založiť sociálny podnik, najskôr je potrebné sa oboznámiť so  základnou terminológiou v tejto oblasti: sociálne

Zakladám sociálny podnik: 6 krokov ako postupovať Čítať viac »

Návrat hore