Agentúra práce

Psychológovia preukázali, že predlžovaná nezamestnanosť má väčšie následky na celkovú životnú spokojnosť, než rozvod či strata milovaného.
Richard Layard, Happiness

Pre zamestnávateľov

Individuálne odborné služby pre zamestnávateľov v oblasti náboru i zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

Pre klientov

Individuálne odborné poradenstvo pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou.

Naša spolupráca a podpora nekončí získaním práce.