Domov » Andragogika

Andragogika

Andragogika je oblasť, ktorá sa zaoberá vzdelávaním dospelých a ich učením sa. Zaoberá sa najmä socializáciou, personalizáciou, akulturáciou a enkulturáciou.

Facilitátor: v čom spočíva jeho činnosť a kde sa môže uplatniť

facilitator 2024

Svet okolo nás sa neustále mení a s ním aj požiadavky na prácu a komunikáciu. Tradičné metódy vedenia skupín už nemusia stačiť a hľadáme nové, efektívnejšie prístupy. Jedným z nich je facilitácia, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou v rôznych oblastiach života. Čo je to facilitácia Facilitácia je umenie sprevádzať a usmerňovať skupinové aktivity tak, aby […]

Facilitátor: v čom spočíva jeho činnosť a kde sa môže uplatniť Čítať viac »

Konvergentné myslenie: čo je to a príklady z praxe

konvergentne myslenie 2024

Na našom blogu sme uverejnili viacero článkov na tému divergentné myslenie. Po fáze divergentého myslenia nasleduje konvergentné myslenie. Čo je to a ako nám môže pomôcť? Čo je to konvergentné myslenie Konvergentné myslenie nadväzuje na divergentné. Kým pri divergentnom myslení sa tvorí široká škála nápadov bez ohľadu na ich správnosť (neexistuje nesprávne riešenie), konvergentné sa zameriava

Konvergentné myslenie: čo je to a príklady z praxe Čítať viac »

Divergentné myslenie pomáha riešiť aj bežné problémy

divergentne myslenie problemy 2024

Riešite ako zostaviť rodinný rozpočet? Chcete zmeniť prácu alebo kariérne zameranie? Plánujete rozvoj vášho mesta alebo obce? Aj tieto bežné problémy môžete vyriešiť za pomoci divergentného myslenia. Divergentné myslenie je proces generovania viacerých unikátnych riešení zameraných na jeden problém. Jeho súčasťou je voľný tok myšlienok a otvorenosť k neštandardným nápadom. Tvorba množstva (a často aj

Divergentné myslenie pomáha riešiť aj bežné problémy Čítať viac »

Herzbergova dvojitá faktorová teória: Kľúč k motivácii a spokojnosti zamestnanca

dvojfaktorova teoria 2024

Moja práca ma bavila, ale… šéf mi za tie roky ani raz nezvýšil plat, alebo nemala som sa už kam posunúť, alebo kvôli kolektívu som napokon odišla, atď. Môžeme sa cítiť v zamestnaní zároveň spokojní aj nespokojní? Podľa amerického psychológa Fredericka Irvinga Herzberga nespokojnosť nie je opakom spokojnosti. Pozrime sa, ako Herzbergova dvojitá faktorová teória

Herzbergova dvojitá faktorová teória: Kľúč k motivácii a spokojnosti zamestnanca Čítať viac »

Divergentné myslenie ako nástroj pre podnikateľov a živnostníkov

divergentne myslenie 2024

Z nášho staršieho článku viete, že divergentné myslenie je proces, pri ktorom sa generuje množstvo nápadov a riešení. Jeho cieľom je maximalizovať ich počet. Po divergentnom myslení nasleduje konvergentné myslenie. Pri ňom sa vyfiltrujú tie najlepšie nápady. Čiže, je to výborný nástroj pri hľadaní nových a kreatívnych riešení problémov. 4 piliere divergentného myslenia Divergentné myslenie vždy

Divergentné myslenie ako nástroj pre podnikateľov a živnostníkov Čítať viac »

Divergentné myslenie a jeho uplatnenie v konkrétnych situáciách

divergentne myslenie 2024

Čo je to divergentné myslenie? Termínom divergentné myslenie môžeme označiť proces, pri ktorom sa generuje množstvo nápadov s cieľom maximalizovať počet možných riešení a príkladov. Jedná sa o počiatočnú fázu kreatívneho riešenia problémov. Účastníci sa môžu voľne pohybovať v priestore, preskúmať netradičné myšlienky, podstupovať riziká, prekračovať limity, hĺbať do problematiky a vzdorovať konvenčným obmedzeniam v

Divergentné myslenie a jeho uplatnenie v konkrétnych situáciách Čítať viac »

Rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou

andragogika vs. pedagogika

Ako sme uviedli v staršom článku, andragogika je disciplína zameraná na vzdelávanie dospelých. Jej základom je uznanie vedomostí, životných skúseností a osobitostí dospelých jednotlivcov. Vzdelávaním sa zaoberá aj pedagogika. No od spomínanej andragogiky sa dosť odlišuje. Hlavné rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou Závislosť Andragogika: Dospelí chcú k svojmu vzdelávaniu pristupovať nezávislo. Andragóg je iba asistentom pri ich vzdelávaní.

Rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou Čítať viac »

Age management

age manažment 2023

Ako dosiahnuť udržanie pracovnej schopnosti a súčasne zabezpečiť vysoký výkon u všetkých vekových skupín súčasne? Je možné udržať krok v dobe, kedy sa uplatňujú nové technológie, aj starším zamestnancom? Aj na tieto otázky (a mnohé ďalšie) sa sústreďuje age management. Vek = strašiak pre hospodárstvo Zvyšujúci sa vek obyvateľstva je vnímaný ako pozitívny výsledok pokroku,

Age management Čítať viac »

Andragogika: vzdelávanie pre dospelých

andragogika uplatnenie

Andragogika, o ktorej sme už hovorili v predchádzajúcom článku na našom blogu, je odbor, ktorý sa zaoberá vzdelávaním dospelých. Ide o odvetvie pedagogiky, ktoré sa špecializuje na potreby dospelých jednotlivcov, ktoré sa odlišujú od potrieb detí a mládeže. Pri vzdelávaní dospelých je nevyhnutné využívať odlišné metódy a prístupy, ktoré zohľadňujú ich špecifické požiadavky. Andragogika štúdium

Andragogika: vzdelávanie pre dospelých Čítať viac »

Andragogika: Cesta dospelých k poznaniu a rozvoju

andragogika 2023

Vzdelávanie dospelých hrá kľúčovú úlohu v súčasnej spoločnosti. Jedným z dôležitých pojmov v tejto oblasti je andragogika. V tomto článku si podrobnejšie priblížime základné princípy andragogiky, jej praktické uplatnenie, možnosti štúdia a zameriame sa na otázku, pre koho je andragogika vhodná. Čo je to andragogika? Andragogika je disciplína špeciálne zameraná na vzdelávanie dospelých. Vyznačuje sa odlišnými

Andragogika: Cesta dospelých k poznaniu a rozvoju Čítať viac »

Návrat hore