Domov » Kto sme

Aptet je mimovládne, synergicky prepojené spoločenstvo organizácií a osôb, ktorých spoločnou misiou je pomáhať ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou. Stredobodom nášho záujmu sú sociálne inovácie v oblasti aktívneho starnutia a preseniorskej edukácie. Zastrešujeme celú škálu činností, od individuálneho poradenstva a vzdelávania, až po podporu pri získaní a udržaní práce. Naše aktivity sa každým dňom rozrastajú, naše služby sú čoraz komplexnejšie.

Kto sme?

 • sme nadšenci, ktorí sú presvečení, že sa to dá robiť inak.
 • sme dobrovoľníci, ktorí v neziskovej organizácii Aptet n.o., neprehliadajú fenomén starnutia populácie i stavom občianského aktivizmu na Slovensku,
 • sme kolegovia v registrovanom sociálnom podniku Aptet ISP, družstvo, r.s.p. ktorí veria, že pracovať na sebe sa oplatí,
 • sme odborníci, ktorí svoju prácu vykonávajú na základe vedeckých princípov,
 • sme partnermi viacerých medzinárodných projektov, vďaka ktorým prinášame na Slovensko inovácie.
 • sme lokál patrioti, ktorí systematicky pracujú na zlepšení kvality života v našom regióne. 

Aptet ISP, družstvo, r.s.p.

Sme registrovaný sociálny podnik pracovnej integrácie, ktorý pomáha ohrozeným skupinám uplatniť sa na trhu práce. Sú to najmä ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia starší ako 50 rokov, absolventi, matky opatrujúce dieťa, alebo občania s nízkym vzdelaním.

Vytvárame pracovné miesta pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Našim zamestnancom pomáhame naučiť sa nové zručnosti a vedomosti. Podporujeme ich pri zvyšovaní kvalifikácie a vzdelania a tým im umožňujeme úspešne sa uplatniť na voľnom trhu práce.

Dodáme vám služby na profesionálnej úrovni, pričom vaša zákazka bude plniť parametre spoločensky zodpovedného podnikania i náhradného plnenia.

Ako pomáhame?

 • krok po kroku sprevádzame znevýhodnených a zraniteľných na ich ceste z ťažkej životnej situácie,
 • pri našej práci uplatňujeme vedecké metódy overené v praxi,
 • pomocou princípov age managementu pomáhame tvoriť efektívne multigeneračné tímy,
 • naším najväčším úspechom je zabezpečenie perspektívneho zamestnania a ďalší kariérny rast,
 • otvorená budúcnosť pomocou celoživotného vzdelávania – u nás je vzdelávanie a ďalší osobný rast súčasťou pracovného času,
 • spoluvlastníkmi sociálneho podniku sa môžu stať aj samotný zamestnanci (znevýhodnené, zraniteľné a zaintersované osoby),
 • neopúšťame našich zamestnancov, keď sa zamestnajú u iného zamestnávateľa (ani na dôchodku),
 • pre nás dobrovoľníctvo nie je trendy výstrelkom – ale súčasť našich hodnôt.

Aptet n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom aktívne starnuť. A nie len to.

dobra staroba
Návrat hore