Domov » Archives for Tomáš Karľa

Meno autora: Tomáš Karľa

V Aptete pôsobím od augusta 2023. Mám na starosti digitálny marketing. Medzi moje záľuby patrí rock/metalová muzika, písanie článkov, história, fantasy literatúra a podobne. Bližšie info o mojej činnosti: https://linktr.ee/Thomas_Kai99

Objavte potenciál vášho tímu vďaka teambuildingu

timbilding 2024

Efektívne fungujúci pracovný tím je dôležitý pre každú organizáciu. Preto by každá z nich mala dávať dôraz na tímbilding. Prečo je budovanie tímu dôležité? Aké sú jeho hlavné výhody? Dozviete sa v tomto článku Čo je to teambuilding Teambuilding (poslovenčene tímbilding) môžeme chápať ako súhrnný názov pre rôzne činnosti, ktoré sú používané na zlepšenie sociálnych […]

Objavte potenciál vášho tímu vďaka teambuildingu Čítať viac »

Pomoc ZŤP a zraniteľným osobám: podporované zamestnávanie metódou IPS

Individual Placement and Support 2024

Podporované zamestnávanie je skvelý nástroj, ktorý pomáha nájsť a udržať si prácu zdravotne ťažko postihnutým a zraniteľným osobám. Na Slovensku je realizované hlavne za pomoci Agentúr podporovaného zamestnávania (APZ). Metódy podporovaného zamestnávania Najbežnejší model podporovaného zamestnávania spája koučing na pracovisku s tradičným rehabilitačným prístupom. Spočíva v tom, že  postupne začleňuje podporné služby do pracovného prostredia. Medzi ďalšie metódy

Pomoc ZŤP a zraniteľným osobám: podporované zamestnávanie metódou IPS Čítať viac »

Konvergentné myslenie: čo je to a príklady z praxe

konvergentne myslenie 2024

Na našom blogu sme uverejnili viacero článkov na tému divergentné myslenie. Po fáze divergentého myslenia nasleduje konvergentné myslenie. Čo je to a ako nám môže pomôcť? Čo je to konvergentné myslenie Konvergentné myslenie nadväzuje na divergentné. Kým pri divergentnom myslení sa tvorí široká škála nápadov bez ohľadu na ich správnosť (neexistuje nesprávne riešenie), konvergentné sa zameriava

Konvergentné myslenie: čo je to a príklady z praxe Čítať viac »

Podporované zamestnávanie a inklúzia: spoločný krok k rovnosti vo svete práce

zťp na slovensku 2024

Zdravotne ťažko postihnutí a inak znevýhodnení ľudia na Slovensku majú stále mnoho problémov. Jeden z najväčších je zamestnanie. Pritom mnohí z nich by mohli plnohodnotne pracovať. Daný jav sa vyskytuje napriek tomu, že existuje Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý hovorí, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím

Podporované zamestnávanie a inklúzia: spoločný krok k rovnosti vo svete práce Čítať viac »

Divergentné myslenie pomáha riešiť aj bežné problémy

divergentne myslenie problemy 2024

Riešite ako zostaviť rodinný rozpočet? Chcete zmeniť prácu alebo kariérne zameranie? Plánujete rozvoj vášho mesta alebo obce? Aj tieto bežné problémy môžete vyriešiť za pomoci divergentného myslenia. Divergentné myslenie je proces generovania viacerých unikátnych riešení zameraných na jeden problém. Jeho súčasťou je voľný tok myšlienok a otvorenosť k neštandardným nápadom. Tvorba množstva (a často aj

Divergentné myslenie pomáha riešiť aj bežné problémy Čítať viac »

Ako na efektívne riadenie pracovného tímu

fungovanie pracovneho timu 2024

Efektívne pracovné tímy sú základom každej dobre fungujúcej organizácie. Počas svojho vývoja každý tím prechádza rôznymi fázami. Ako a čo treba robiť, aby pracovné tímy dobre fungovali a plnili svoje úlohy? Fázy pri vzniku a vývoji tímu podľa Brucea Tuckmana Na vznik a činnosť tímov sa môžeme pozerať rôznymi spôsobmi. Najlepší rámec pre túto problematiku vytvoril Bruce

Ako na efektívne riadenie pracovného tímu Čítať viac »

Divergentné myslenie ako nástroj pre podnikateľov a živnostníkov

divergentne myslenie 2024

Z nášho staršieho článku viete, že divergentné myslenie je proces, pri ktorom sa generuje množstvo nápadov a riešení. Jeho cieľom je maximalizovať ich počet. Po divergentnom myslení nasleduje konvergentné myslenie. Pri ňom sa vyfiltrujú tie najlepšie nápady. Čiže, je to výborný nástroj pri hľadaní nových a kreatívnych riešení problémov. 4 piliere divergentného myslenia Divergentné myslenie vždy

Divergentné myslenie ako nástroj pre podnikateľov a živnostníkov Čítať viac »

Divergentné myslenie a jeho uplatnenie v konkrétnych situáciách

divergentne myslenie 2024

Čo je to divergentné myslenie? Termínom divergentné myslenie môžeme označiť proces, pri ktorom sa generuje množstvo nápadov s cieľom maximalizovať počet možných riešení a príkladov. Jedná sa o počiatočnú fázu kreatívneho riešenia problémov. Účastníci sa môžu voľne pohybovať v priestore, preskúmať netradičné myšlienky, podstupovať riziká, prekračovať limity, hĺbať do problematiky a vzdorovať konvenčným obmedzeniam v

Divergentné myslenie a jeho uplatnenie v konkrétnych situáciách Čítať viac »

Rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou

andragogika vs. pedagogika

Ako sme uviedli v staršom článku, andragogika je disciplína zameraná na vzdelávanie dospelých. Jej základom je uznanie vedomostí, životných skúseností a osobitostí dospelých jednotlivcov. Vzdelávaním sa zaoberá aj pedagogika. No od spomínanej andragogiky sa dosť odlišuje. Hlavné rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou Závislosť Andragogika: Dospelí chcú k svojmu vzdelávaniu pristupovať nezávislo. Andragóg je iba asistentom pri ich vzdelávaní.

Rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou Čítať viac »

Čo je najväčšou prekážkou pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných? Odpovedali vedúci sociálnych podnikov

dlhodobo nezamestnani socialne podniky 2023

Jedným z najväčších problémov na Slovensku je dlhodobá nezamestnanosť. Podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  § 8,  ods. 1,  písm. c sa za dlhodobo nezamestnaného považuje človek,  ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. A čo je najsmutnejšie, mnohí z dlhodobo nezamestnaných by do tejto skupiny vôbec nemuseli

Čo je najväčšou prekážkou pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných? Odpovedali vedúci sociálnych podnikov Čítať viac »

Návrat hore