Domov » Sociálna ekonomika

Sociálna ekonomika

Sociálnu ekonomiku tvoria rôzne podniky a organizácie, ako sú družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie, sociálne podniky a paritné inštitúcie, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty a charakteristiky:

  • Prevaha jednotlivca a sociálneho cieľa nad kapitálom
  • Dobrovoľné a otvorené členstvo
  • Demokratické riadenie
  • Obrana a uplatňovanie princípov solidarity a zodpovednosti
  • Autonómne riadenie a nezávislosť od verejných orgánov, hoci spolupráca medzi sektormi je bežná
  • Reinvestovanie aspoň väčšiny ziskov na dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, poskytovanie služieb záujmu členov alebo všeobecnému záujmu

Sociálny podnik: akým spôsobom dokáže byť nápomocný celej spoločnosti?

socialne podniky na slovensku 2024

Čo je sociálny podnik a aký je jeho význam pre spoločnosť Sociálny podnik si predstavte ako formu podnikania, ktorej cieľom v prvom rade je robiť svet lepším miestom, čiže pozitívny sociálny vplyv, nie produkovať zisk. Hlavným zámerom sociálneho podniku je pomoc komunite a ľuďom, ktorí to majú ťažšie, snaží sa vyriešiť problémy, ktoré nás všetkých […]

Sociálny podnik: akým spôsobom dokáže byť nápomocný celej spoločnosti? Čítať viac »

Inklúzia alebo život invalidného dôchodcu

invalidna dochodkyna 2024

Poznáte ten pocit, keď si v nedeľu večer uvedomíte, že ďalšie ráno je po krátkom víkende opäť pondelok, a musíte vstávať do práce a celý kolobeh povinností sa spúšťa nanovo? Toto asi prežívame mnohí z nás, avšak zamysleli ste sa niekedy nad tým, že je medzi nami veľa ľudí, ktorí by dali čokoľvek zato, aby

Inklúzia alebo život invalidného dôchodcu Čítať viac »

Aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na prácu

zamestnávanie zťp 2024

Odborníci na prácu so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi dnes jednohlasne uznávajú, že ľudia s chronickými zdravotnými problémami, vrátane vážnych duševných chorôb, majú právo plnohodnotne sa podieľať na živote spoločnosti. Do toho patrí aj stále zamestnanie. Prístup k dôstojnej práci a pracovným príležitostiam by preto mal byť základným právom pre všetkých bez ohľadu na ich zdravotný stav

Aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na prácu Čítať viac »

Sociálna ekonomika: čo je to a ako môže pomôcť bežným ľuďom?

socialna ekonomika 2024

Napriek mnohým problémom, aj na Slovensku existujú subjekty, ktoré sa snažia budovať sociálnu ekonomiku. Čo vlastne znamená tento pojem? Ako môže sociálna ekonomika pomôcť bežným ľuďom? Odpovede sa dozviete v tomto článku. Čo je to sociálna ekonomika? Sociálnu ekonomiku tvoria rôzne subjekty. Patria tu napr. družstvá, občianske združenia, nadácie, sociálne podniky a chránené dielne. Ich primárnym

Sociálna ekonomika: čo je to a ako môže pomôcť bežným ľuďom? Čítať viac »

Pomoc ZŤP a zraniteľným osobám: podporované zamestnávanie metódou IPS

Individual Placement and Support 2024

Podporované zamestnávanie je skvelý nástroj, ktorý pomáha nájsť a udržať si prácu zdravotne ťažko postihnutým a zraniteľným osobám. Na Slovensku je realizované hlavne za pomoci Agentúr podporovaného zamestnávania (APZ). Metódy podporovaného zamestnávania Najbežnejší model podporovaného zamestnávania spája koučing na pracovisku s tradičným rehabilitačným prístupom. Spočíva v tom, že  postupne začleňuje podporné služby do pracovného prostredia. Medzi ďalšie metódy

Pomoc ZŤP a zraniteľným osobám: podporované zamestnávanie metódou IPS Čítať viac »

Podporované zamestnávanie v zahraničí a na Slovensku

podporovane zamestnavanie slovensko 2024

Podporované zamestnávanie je kľúčovým pilierom aktívnej politiky zamestnanosti pre zraniteľné osoby a taktiež ľudí so zdravotným znevýhodnením. Je zamerané na asistenciu tým, ktorí majú ťažkosti pri hľadaní zamestnania a poskytuje pomoc pri hľadaní, výbere, a príprave na prácu, ako aj pri prvom kontakte so zamestnávateľom, a taktiež počas samotnej práce.   Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených v zahraničí

Podporované zamestnávanie v zahraničí a na Slovensku Čítať viac »

Zakladám sociálny podnik: 6 krokov ako postupovať

socialne podnikanie 2024

Sociálne podnikanie sa v posledných rokoch stáva modernou formou podnikania aj na Slovensku. Označuje sa ako podnikanie 21. storočia. Do podnikateľských procesov vnáša solidaritu a etický princíp. Sociálne podniky sa podieľajú na riešení spoločenských problémov, zvyšujú kvalitu života obyvateľstva. Ak si chcem založiť sociálny podnik, najskôr je potrebné sa oboznámiť so  základnou terminológiou v tejto oblasti: sociálne

Zakladám sociálny podnik: 6 krokov ako postupovať Čítať viac »

Návrat hore