Domov » Blog » Ľudské zdroje » Zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých občanov: riešenie problémov s nedostatkom pracovníkov

Zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých občanov: riešenie problémov s nedostatkom pracovníkov

Napriek tomu, že sa zamestnávatelia často sťažujú na nedostatok pracovných síl na trhu práce, zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku sa často vníma ako riziko. Pritom zdravotne postihnutá osoba môže plnohodnotne zastúpiť osobu bez zdravotných problémov. Mnohí zamestnávatelia sa obávajú zvýšených nákladov, zníženej produktivity, a administratívnej záťaže. Tieto obavy sú však často neopodstatnené a v skutočnosti existuje mnoho argumentov pre zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb, ktoré by mali firmy zvážiť.

zamestnavanie ztp 2024

Argumenty pre zamestnávanie zdravotne znevýhodnených

 • Motivácia a lojalita:

ZŤP zamestnanci si cenia príležitosť pracovať a veľakrát sú mimoriadne motivovaní a lojálni k svojim zamestnávateľom.

 • Rozmanitosť a inklúzia:

Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb môže pomôcť vytvoriť rôznorodé a inkluzívne pracovné prostredie, ktoré je prospešné pre celú firmu.

 • Zvýšená produktivita:

Mnohozdravotne znevýhodnených  osôb je vysoko produktívnych a má cenné zručnosti, a skúsenosti, ktoré môžu firme priniesť úžitok.

 • Zníženie nákladov:

Firmy, ktoré zamestnávajú zťp občanov, môžu mať nárok na rôzne daňové a odvodové úľavy a dotácie.

 • Spoločenská zodpovednosť:

Zamestnávanie týchto osôb je prejavom spoločenskej zodpovednosti a môže pomôcť zlepšiť imidž firmy.

Prínosy pre spoločnosť a ekonomiku

Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb nie je len otázkou sociálnej spravodlivosti, ale prináša aj významné prínosy pre spoločnosť a ekonomiku ako celok.

Zamestnávatelia, ktorí aktívne podporujú inkluzívne pracovné prostredie, často zistia, že ich tímy sú inovatívnejšie a kreatívnejšie. Rôznorodosť skúseností a perspektív môže viesť k novým riešeniam problémov, a zlepšeniu pracovných procesov. Toto môže byť obzvlášť cenné v odvetviach, kde je kreativita a inovácia kľúčom k úspechu.

Ďalším dôležitým aspektom je zlepšenie verejného vnímania firmy. Spoločnosti, známe svojim inkluzívnym prístupom k zamestnávaniu, si často budujú silnú reputáciu medzi spotrebiteľmi a zvyšujú svoju konkurencieschopnosť. V dnešnej dobe, keď spotrebitelia a obchodní partneri kladú veľký dôraz na etiku a spoločenskú zodpovednosť, môže mať takáto reputácia priaznivý vplyv na obchodné výsledky.

V neposlednom rade, ak dáte takýmto osobám možnosť pracovať, môže vám to pomôcť pri budovaní silnejšej a viac integrovanej spoločnosti. Keď sú tieto osoby aktívne zapojené do pracovného procesu, zvyšuje sa ich sociálna integrácia a znižuje sa stigma spojená so zdravotným postihnutím.

To vedie k väčšiemu porozumeniu a empatii medzi ľuďmi, čo je základom pre inkluzívnu a tolerantnú spoločnosť. Táto investícia sa môže firmám mnohonásobne vrátiť, nielen vo finančnej forme, ale aj ako prínos pre celú spoločnosť.

Legislatívna podpora zamestnávania zdravotne znevýhodnených

Na Slovensku existuje viacero zákonov a opatrení, ktoré podporujú zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb. Medzi najdôležitejšie patria:

 Zákon o službách zamestnanosti:

Tento zákon ukladá zamestnávateľom s 20 a viac zamestnancami povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím v pomere 2% z priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

 Zákon o sociálnych službách:

Tento zákon definuje a upravuje poskytovanie sociálnych služieb osobám so zdravotným postihnutím, vrátane služieb zameraných na podporu ich zamestnania.

 Zákon o dani z príjmu:

 Tento zákon umožňuje firmám uplatniť si daňový odpočet na mzdy zamestnancov so zdravotným postihnutím. Okrem týchto zákonov existuje aj viacero programov a grantov, ktoré podporujú zamestnávanie zdravotne znevýhodnených.

Informácie o týchto programoch a grantoch nájdete na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

https://www.employment.gov.sk/

Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb môže priniesť firmám mnoho výhod. Vláda SR podporuje zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb rôznymi zákonmi a opatreniami a príspevkami.

Napríklad poskytuje zamestnávateľovi príspevok na zriadenie chráneného pracoviska pre zdravotne znevýhodnenú osobu.

ztp osoba obchod 2024

Príklad:

Pani Jana má po dopravnej nehode problémy s chôdzou a pred nehodou pracovala vo veľkom obchode. Zamestnal ju majiteľ reštaurácie, ktorá má aj vlastnú pekáreň, a pečivo aj samostatne predáva.

Jana sedí pri výdajnom okienku, pečivo zabalí a predá zákazníkovi. Ona je šťastná a spokojná, že môže pracovať a nestráca doma sociálny kontakt, a majiteľ je spokojný, že v nej  našiel zodpovedného pracovníka.

Ak uvažujete o zamestnaní zdravotne znevýhodneného človeka, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kde vám poskytnú bližšie informácie o dostupných programoch a grantoch

 Zamestnávateľom, ale aj zdravotne znevýhodneným osobám intenzívne pomáhajú aj Agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré vám poskytnú všetky potrebné informácie.

 Zoznam APZ

 •   Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. (Bratislava)
 •   ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých (Prešov)
 •   Darina Škorvánková (Rajec)
 •   Kruh n.o. (Trnava)
 •   M-PROMEX, s.r.o. (Kysucké Nové Mesto)
 •   APZ Liptovský Hrádok, n.o. (Liptovský Hrádok)
 •   BKS Úspech, s.r.o. (Bratislava)
 •   WOREXIM, s.r.o. (Bratislava)
 •   Smart Choice, s.r.o. (Bratislava)
 •   Ivan Liška (Bratislava)
 •   Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. (Banská Bystrica)
 •   Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, APZ REFUTUR (Košice)
 •   Občianske združenie Stimulus (Kysucké Nové Mesto)
 •   TENENET, o.z. (Senec)
 •   ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. (Lučenec)
 •   Občianske združenie Barlička (Prešov)
 •   SLOVAK EXIM-GROUP s.r.o. (Nitra)
 •   NOVA TRAINING, s.r.o. (Košice)
 •   Centrum osvety a poradenstva – doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie, o.z. (Banská
 •   Bystrica)
 •   SpecialCare občianske združenie (Košúty)
 •   Optima Status (Šaľa)
 •   Top-Art chránená dielňa, o.z. (Bratislava)
 •   Dorka Bags, n.o. (Košice)
 • Aptet ISP, družstvo, r.s.p. (Levice)

Služby agentúr podporovaného zamestnávania sú bezplatné.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore