Domov » Blog » Ľudské zdroje » Home office: pohodlie pre zamestnancov, hrozba pre firmy?

Home office: pohodlie pre zamestnancov, hrozba pre firmy?

Pandémia koronavírusu nás naučila mnohému, od šitia rúšok, cez dištančné vzdelávanie až po home office, teda prácu z domu. Zamestnanci si ho nevedia vynachváliť, zamestnávatelia hromžia! Táto veta parafrázujúca bulvárny titulok realitu zjednodušuje. Je home office novým normálom utopickej budúcnosti, prchavým módnym trendom alebo dokonca slepou uličkou?

home office 2024

 Sloboda a flexibilita v práci. No nie pre každého

Home office je pracovný pomer, pri ktorom vám zamestnávateľ umožní vykonávať svoje pracovné úlohy z domu, resp. na diaľku, ak ste digitálny nomád. V súvislosti s prácou z domu sa môžete stretnúť aj s termínom remote work.  V čom je rozdiel?

Remote work využívajú napríklad vyššie spomínaní digitálni nomádi, je to skrátka práca na diaľku. Spôsob fungovania je podobný ako v prípade home office, avšak v prípade režimu remote ste iba minimálne viazaní na firemné pravidlá.  Keď ste na home office, vaša pracovná doba je rovnaká, ako keby ste boli v kancelárii a týkajú sa vás všetky pracovné porady a iné povinnosti vyplývajúce z firemnej kultúry vášho zamestnávateľa.

Ak ste na remote work, robíte si v podstate kedy sa vám zachce. Dôležité je len to, aby ste prinášali výsledky a plnili termíny. Home office láka mnohých, no len zanedbateľné percento slovenských zamestnávateľov umožňuje svojim zamestnancom prácu z domu. Najväčší potenciál pre home office majú odvetvia ako informačné a komunikačné technológie, marketing, klientský servis, alebo finančné a poisťovacie činnosti. Home office využívajú na prácu na projektoch a analýzach aj výskumníci a vedci v rôznych oblastiach, ako sú IT, biotechnológie, či medicína.

Zamestnanci jasajú alebo benefity home office

Pozrime sa bližšie na prednosti home office, ktoré sú atraktívne pre zamestnanca a zároveň prinášajú zisk zamestnávateľovi.  V prvom rade je to úspora času a financií pre zamestnanca, ktorý nemusí každý deň dochádzať do firmy. Profitovať na tom môžu aj firmy. Tie si vďaka home office dokážu udržať a prilákať talentovaných zamestnancov zo vzdialených regiónov.

Zamestnanec vďaka nedochádzaniu do práce ušetrí svoj čas aj peniaze, ktoré môže ich investovať do svojho súkromného života. To zvyšuje jeho well-being, životnú spokojnosť a v konečnom dôsledku aj jeho výkonnosť. Na tú má preukázateľný vplyv aj to, že si zamestnanec môže sám stanoviť štruktúru a tempo pracovného času. Avšak, vyžaduje si to vysokú sebadisciplínu  a zodpovednosť. Nespornou výhodou home office je pre mnohých ľudí aj to, že sa doma vedia lepšie sústrediť na svoju prácu než v rušnej kancelárii.

Vedeli ste, že priemerný zamestnanec v kancelárii sa denne nechá rozptýliť približne 56 krát a strávi tak 2 hodiny opätovným sústredením? Je bežné, že kolegovia pri práci radi medzi sebou prehodia pár slov.  Ale tieto mikro rozptýlenia sú oveľa väčším žrútom času, ako si uvedomujeme. Niekoľko štúdií  ukazuje, že produktivita práce z domu je vyššia ako v kancelárii. Tí, ktorí pracujú z domu, strávia neproduktívne v priemere o 10 minút denne menej a sú o 47 % produktívnejší.

clovek na home office 2024

ANKETA: Aké sú vaše osobné skúsenosti s home office (ďalej len HO)? Kde vidíte výhody a kde naopak nevýhody HO?

 Lucian, marketing manager 

 Už piaty rok pracujem na väčšinovom HO. Mám viac času, pretože sa nemusím pripravovať do práce a nestrácam čas prepravou do kancelárie, môžem si lepšie organizovať pracovný a osobný čas.  Ak si potrebujem vybaviť lekára alebo si len vyjsť na bicykel, môžem, práca počká a dokončím ju neskôr. Som menej vystresovaný a pokojnejší.  K negatívam patrí to, že je niekedy náročné všetko vyriešiť prostredníctvom aplikácie alebo video-chatu. Najmä brainstorming alebo kreatívne časti práce sú na diaľku ťažšie.

 Miroslav, projektový inžinier

Vyhody HO: človek si vie vybehnúť trocha von keď chce niečo malé vybaviť. Nerušia ma ľudia z výroby a riešim viac s prehľadom agendu smerom k zákazníkom. Ďalšia výhoda je že môžem byť v pohodlnom, domácom odeve. Nevýhoda je stravovanie. Musím ísť do obchodu, pripraviť si niečo, objednať. V práci mám stravovanie zabezpečené. Neviem si niektoré veci  overiť vo výrobe alebo s kolegami na pracovisku. Nevýhoda je aj socializácia, neformálne srandičky cez telefón nie sú také časté. Doma sa tiež menej hýbem, lebo na home office je človek celý deň v jednej izbe resp. v byte a keď je toho veľa nedám si ani  prestávku.

Marek, vedúci marketingu

 Odkedy robím z domu, robím viac, sústredenejšie a mítingy mám v pred dohodnuté časy.

Žiadne vykecávanie v kancli. Rovnako tak odkedy ľudia v mojom teame robia viac, nemusia zabíjať čas cestovaním do officu, vážia si dôveru v to, že ich nikto neatakuje. Naopak, taká tá tímová socializácia utrpela. Ale zas natlačiť všetkých nasilu do kancelárie, aby boli viac kamaráti a menej sústredene robili, to mi nevychádza ako dobrý obchod.

Lucia, PR manažérka

Som rada, že moja agentúra mi umožňuje HO, a to z týchto dôvodov. Viem robiť viacero vecí naraz (píšem článok, popri tom periem/varím, a  v rámci pauzy vyvešiam/doladím jedlo). Fajn je, že som doma, keď príde syn zo školy (on má dobrý pocit, že tu niekto je, ja som v kľude, že viem, čo s ním je a nemusím ho kontrolovať z práce – t.j. menej stresu, viac efektivity). Šetrím čas (presuny do práce a z nej, presuny na obedy).  Mínusom je, že moje smarthodinky pomaly púšťajú ohňostroj, keď zaregistrujú pohyb (snažím sa ale manažovať pohyb prechádzkami po práci).

Zamestnávatelia hromžia alebo temné stránky home office

Kritika práce z domu pochádza predovšetkým z radov zamestnávateľov, a to prekvapivo aj od gigantov ako sú Meta, Amazon či IBM.  K najzarytejším kritikom trvalej práce na diaľku patrí Elon Musk a šéf organizácie na výskum umelej inteligencie OpenAI, Sam Altman.

Dlhodobý home office sa nepáči šéfovi IBM Arvindovi Krishnovi a k ráznemu odstaveniu tohto režimu práce pristúpil tiež šéf Mety Mark Zuckerberg. Trochu menej zamietavý postoj voči home office zaujalo vedenie jednej z najstarších finančných firiem na svete JPMorgan.  Všetci vedúci pracovníci musia byť v kancelárii každý pracovný deň. Ostatní pracovníci môžu pracovať dva dni z domu.

A aké sú ohlasy na prácu z domu u nás doma? Podľa prieskumu portálu Profesia.sk trvalá práca z domu ohrozuje motiváciu pracovníka. Po dvoch rokoch pandémie sa k poklesu motivácie priznali štyria pracovníci z desiatich. Ich nadriadení sa vyjadrili, že niečo podobné spozorovali u siedmich zamestnancov z desiatich.

Niektorí riaditelia veľkých firiem idú vo svojej kritike ešte ďalej, keď tvrdia, že fixný home office je nepriateľom kariéry. Zamestnanec na trvalom home office oslabuje svoj vzťah s kolegami a nadriadenými a spomaľuje rozvoj dôležitých profesijných zručností. Tieto skutočnosti môžu znižovať šancu na povýšenie zamestnanca či jeho kariérny posun. To je stratou nielen pre zamestnanca, ale aj pre samotnú firmu.

Mnohé firmy odmietajú home office aj z dôvodu, že majú menší dohľad nad prácou svojich zamestnancov. Znepokojuje ich tiež to, že u niektorých zamestnancov na home office badať  problémy s komunikáciou s nadriadenými alebo v rámci pracovného tímu. Uzatvárajú sa do seba a nie sú ochotní robiť kompromisy, či viesť konštruktívny dialóg.

Dochádza tak k nerovnosti a zhoršeniu kvality vzťahov medzi zamestnancami, ktorí pracujú z domu a tými, ktorí dochádzajú do kancelárie. V niektorých firmách existuje silná firemná kultúra založená na práci v kancelárii. Home office túto kultúru oslabuje ako to veľmi výstižne vyjadrila Fränzi Kühne  zo spoločnosti Edding: “Firemná kultúra sa vytvára pri kávovare. Je to miesto, kde sa členovia tímu môžu navzájom porozprávať, a to profesionálne aj súkromne.“

Nie je to až také čierne alebo protiargumenty na kritiku home office

Na kritiku zo strany spoločností reagujú zástancovia home office zo strany odbornej verejnosti. Pozrime sa na ich argumenty podrobnejšie.  K tým najčastejším patrí určite to, že home office vedie k úspore nákladov pre spoločnosti znížením režijných nákladov súvisiacich s kancelárskymi priestormi a zariadeniami. Znižujú sa náklady na opravu a údržbu prístrojov a zariadení, klesá spotreba energie (voda, kúrenie, elektrina) a ušetrí sa aj na nákupoch papiera či tonerov do tlačiarní.

To, čo na prvý pohľad môže vyzerať ako strata, sa zmenou perspektívy môže premeniť na zisk. Manažéri sa obávajú, že zavedením home office strácajú kontrolu nad svojimi zamestnancami. Ak však nadriadení dôverujú zamestnancom, že dokážu efektívne riadiť svoju prácu z domu, môže to podporiť ich pocit  zodpovednosti.  To na konci dňa vedie k zvýšeniu motivácie a angažovanosti.

Osobné interakcie sú rozhodujúce pre udržanie firemnej kultúry, spolupráce a aktívneho zapájania sa zamestnancov. Kritici home office tvrdia, že home office je v tomto kontexte doslova hrobárom týchto hodnôt. Edward Glaeser z Harvardskej univerzity odporúča, aby začínajúci zamestnanci pracovali v kancelárii a profitovali tak z osobnej komunikácie zo skúsenejšími kolegami. Skúsení zamestnanci, ktorí už majú pevné pracovné vzťahy, môžu dobre fungovať aj na diaľku, a teda pracovať z domu.

Pribúdajú spoločnosti, ktoré oceňujú pozitívny vplyv home office na životné prostredie. Obmedzenie každodenného dochádzania do práce znižuje emisie uhlíka a počet dopravných zápch. To však nemá priamy vplyv na ziskovosť, či produktivitu firmy a preto je tento aspekt home office často opomínaný.

Vízie a výzvy

Odpoveďou na mnohé výhrady voči home office by mohol byť kompromis v podobe tzv. hybridného modelu, ktorý si získava čoraz viac stúpencov. Hybridný model spočíva v tom, že zamestnanec niekoľko dní v týždni vykonáva svoju prácu priamo vo firme a zvyšné dni pracuje z domu, napríklad v pomere 3 : 2. Pre tento hybridný model sa rozhodli napr. spoločnosti Apple a Google.

Rozdelením práce v kancelárii a z domu sa zaoberal aj Globálny prieskum CBRE uskutočnený v roku 2022. Podľa jeho výsledkov 79 % Európanov pracuje viac z kancelárie ako z domu. Hybridný model práce bol realitou u 41 % opýtaných. Uvedený prieskum zisťoval aj to, čo motivuje,  príp. odrádza zamestnancov, aby pracovali v kancelárii. Boli to hlavne tieto faktory: poloha, dizajn priestorov,  servis a vybavenie kancelárie, technologické prostriedky a v neposlednom rade aj wellness a zdravie.

Novým normálom sa teda pravdepodobne stane hybridný model, ktorý čiastočne rieši aj problém so socializáciou, rozvíjaním vzťahov a profesijných zručností. Štúdie ukázali, že hybridní zamestnanci vykazujú o 35 % nižšiu mieru odchodov, čo svedčí o vyššej spokojnosti so svojim zamestnaním v porovnaní s prácou v kancelárii. Samozrejme, aj hybridný model nie je dokonalý a nevyhovie všetkým.

Čas ukáže, ako sa bude vedieť hybridný model vysporiadať s výzvami, ktorým bude čeliť.

Titulný obrázok: Photo by Roberto Nickson on Unsplash

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore