Medzigeneračné centrum

Medzigeneračné centrum sa nachádza v Leviciach na Mlynskej 2238 v priestoroch neziskovej organizácie Aptet n.o..

Poslaním Medzigeneračného centra  je poskytnúť prístup k témám a k formám pomoci, ktoré v regióne chýbajú. Cieľom je vybudovať bezpečný priestor, ktorý sa stane súčasťou širšej komunity.

Nectiť si starobu je to isté, ako ráno zbúrať dom, kde máme v noci spať.

Kalendár podujatí

Podporná skupina rodinných opatrovateľov

Aptet Mlynská 2238, Levice

Cieľom podpornej skupiny je poskytovať rodinným opatrovateľom starajúcim sa o človeka s Alzheimerovou chorobou emocionálnu podporu. PODROBNOSTI O AKTIVITE

Zadarmo

Poradňa

Aptet Mlynská 2238, Levice

NUTNÁ REGISTRÁCIA Poradňa poskytuje individuálne sociolno-andragogické poradenstvo, preto je dôležité si rezervovať miesto vopred na emailovej adrese: aptet@aptet.sk PODROBNOSTI O AKTIVITE

Zadarmo

PEXESO

Aptet Mlynská 2238, Levice

Pomocou tejto kognitívnej, spoločenskej hry sa snažíme širokú verejnosť upozorniť na dôležitosť: duševného tréningu (rozvoj pozornosti, krátkodobej pamäti a strategického myslenia), spoločenskej interakcie a medziľudskej všímavosti (medzigeneračná komunikácia a spoločne… Pokračovať v čítaní PEXESO

Zadarmo

Online poradňa

NUTNÁ REGISTRÁCIA Poradňa poskytuje online individuálne sociolno-andragogické poradenstvo, preto je dôležité si rezervovať miesto vopred na emailovej adrese: aptet@aptet.sk PODROBNOSTI O AKTIVITE

Zadarmo

Poradňa

Aptet Mlynská 2238, Levice

NUTNÁ REGISTRÁCIA Poradňa poskytuje individuálne sociolno-andragogické poradenstvo, preto je dôležité si rezervovať miesto vopred na emailovej adrese: aptet@aptet.sk PODROBNOSTI O AKTIVITE

Zadarmo

Kompetencie

Aptet Mlynská 2238, Levice

Aké témy vás čakajú: prečo sú kompetencie hybnou silou nášho pracovného i osobného života, čo majú spoločné kompetencie s age managementom a školským systémom vzdelávania, hľadanie TOP KOMPETENCIE. PODROBNOSTI O… Pokračovať v čítaní Kompetencie

Zadarmo

Levická sieť

Aptet Mlynská 2238, Levice

Sieť, ktorá pomáha regiónu Iniciatíva organizácii, ktoré pôsobia v Leviciach a ich okolí. Na pravidelných mesačných stretnutiach si organizácie zdieľajú nielen svoju odbornú špecializáciu, ale i skúsenosti s výkonom svojich… Pokračovať v čítaní Levická sieť

Zadarmo