Domov » Medzigeneračné centrum Levice

Medzigeneračné centrum

seniori ucta
Poslaním Medzigeneračného centra  je poskytnúť prístup k témam a k formám pomoci, ktoré v regióne chýbajú. Cieľom je vybudovať bezpečný priestor, ktorý sa stane súčasťou širšej komunity.

Kalendár podujatí

Latest Past Events

Podporná skupina rodinných opatrovateľov

Aptet Mlynská 2238, Levice

Cieľom podpornej skupiny je poskytovať rodinným opatrovateľom starajúcim sa o človeka s Alzheimerovou chorobou emocionálnu podporu. PODROBNOSTI O AKTIVITE

Zadarmo

Levická sieť

Aptet Mlynská 2238, Levice

Sieť, ktorá pomáha regiónu Iniciatíva organizácii, ktoré pôsobia v Leviciach a ich okolí. Na pravidelných mesačných stretnutiach si organizácie zdieľajú nielen svoju odbornú špecializáciu, ale i skúsenosti s výkonom svojich činností.

Zadarmo

Stolové hry

Aptet Mlynská 2238, Levice

Pomocou realizácie spoločenských hier sa snažíme širokú verejnosť upozorniť na dôležitosť: duševného tréningu (rozvoj pozornosti, krátkodobej pamäti a strategického myslenia), spoločenskej interakcie a medziľudskej všímavosti (medzigeneračná komunikácia a spoločne trávený čas (aktivity) ľudí rôzneho veku.

Zadarmo
Návrat hore