Domov » Etický kódex

Etický kódex

  1. Vykonávame svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútmi organizácií.
  2. Rešpektujeme ľudské práva a svoju činnosť vykonávame tak, aby sme ich podporovali.
  3. Žiadny člen organizácii Aptet n.o. ani Aptet ISP, družstvo, nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno organizácií.
  4. Sme nestranný vo vzťahu k politickým stranám.
Návrat hore