Domov » Kontakt

Kontakt

Aptet ISP, družstvo, r.s.p.

aptet(@)aptet.sk

0915 773 229 / 0903 228 133

Mlynská 2238, 934 01 LEVICE
IČO: 52498905
DIČ: 2121042858
IČ DPH: SK2121042858
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK85 1100 0000 0029 4507 3689
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10132/N
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Deň zápisu družstva do Obchodného registra: 02.07.2019
Deň udelenia štatútu registrovaného sociálneho podniku: 1.9.2019

Aptet n.o.

aptet(@)aptet.sk

0915 773 229 / 0903 228 133

Mlynská 2238, 934 01 LEVICE
IČO: 45 743 126
DIČ: 2024101376
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK54 0900 0000 0050 8135 1015
Dátum vzniku: 06.05.2014
Registračné číslo: VVS/NO-14/2014
Registrový úrad: Okresný úrad Nitra
Druh všeobecne prospešných služieb:
Nezisková organizácia Aptet n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania, zabezpečovania a realizácie seminárov, kurzov, besied, konferencií zameraných na preseniorskú a proseniorskú edukáciu, ako aj na ďalšie služby zamerané na výchovu a vzdelávanie.

Návrat hore