Domov » Agentúra práce » Agentúra práce – pre klientov

Agentúra práce

časť určená pre klientov

Individuálne odborné poradenstvo pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou.

Pomáhame

  • identifikovať silné stránky klienta a jeho preferencie,
  • zmerať jeho aktuálnu pracovnú schopnosť,
  • spoločne s klientom vypracovať opatrenia na zabezpečenie zvýšenia pracovnej schopnosti vrátane plánu vzdelávania,
  • zostaviť plán implementácie opatrení,
  • zorientovať sa na trhu práce,
  • pripraviť a aktualizovať dokumenty (životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania),
  • pripraviť klienta na pracovný pohovor,
  • sprevádzať klienta na pracovný pohovor,

Veríme tomu, že môžete pracovať.

Čo vás čaká

aptet socialno andragogicke poradenstvo

Ako to robíme v sociálnom podniku

nadej
Návrat hore