Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Mäkké zručnosti: kľúč k úspechu v práci aj v živote

Mäkké zručnosti: kľúč k úspechu v práci aj v živote

Predstavte si, že sa uchádzate o vysnívanú prácu. Máte vynikajúce vzdelanie a relevantné skúsenosti, no na pohovore sa stretnete s kandidátom, ktorý síce nemá tak silné technické znalosti ako vy, ale oveľa lepšie komunikuje. Zároveň sa ľahšie prispôsobuje a vie efektívne spolupracovať s ostatnými. Kto má v tomto prípade väčšiu šancu na úspech? Odpoveď je jasná: Ten, kto má okrem “tvrdých zručností” (tzv. hard skills) rozvinuté aj “mäkké zručnosti” (soft skills).

makke zrucnosti 2024

Tvrdé vs. mäkké zručnosti

Tvrdé zručnosti sú ľahko definovateľné a merateľné znalosti a zručnosti, ktoré sa dajú naučiť v škole alebo na kurze. Súvisia s daným odborom a sú kľúčové pre vykonávanie konkrétnej práce.

Príklady tvrdých zručností:

 • Programovanie v jazyku Java
 • Používanie softvéru Microsoft Office
 • Ovládanie cudzích jazykov
 • Vedenie účtovníctva
 • Znalosť matematiky a fyziky

Mäkké zručnosti  sú oproti tomu ťažšie definovateľné a kvantifikovatelné. Sú to netechnické zručnosti, ktoré ovplyvňujú váš štýl práce a spôsob, akým komunikujete a spolupracujete s ostatnými.

Ide o akési “ľudské vlastnosti”, ktoré vám pomôžu uspieť v práci aj v živote.

pracovny pohovor 2024

Medzi príklady mäkkých zručností patria:

 • Komunikačné zručnosti: Schopnosť jasne a efektívne komunikovať, aktívne počúvať a prezentovať svoje myšlienky.
 • Tímová práca: Efektívna komunikácia s ostatnými, prispôsobenie sa tímu.
 • Riešenie problémov: Analýza problémov, hľadanie kreatívnych riešení a ich efektívna implementácia.
 • Kritické myslenie: Schopnosť analyzovať informácie, zhodnotiť rôzne možnosti a robiť informované rozhodnutia.
 • Organizácia a plánovanie: Efektívne riadenie času, stanovovanie priorít a dosahovanie cieľov.
 • Flexibilita a prispôsobivosť: Rýchla adaptácia na zmeny, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládať stresové situácie.
 • Emocionálna inteligencia: Vnímanie a chápanie vlastných emócii a emócii ostatných, kontrola emócii a budovanie zdravých medziľudských vzťahov.

Hlavné rozdiely medzi tvrdými a mäkkými zručnosťami:

 • Tvrdé zručnosti sú konkrétne a ľahko merateľné. Mäkké sú subjektívne a ťažšie sa kvantifikujú.
 • Tvrdé zručnosti sa dajú naučiť v škole resp. na kurze, zatiaľ čo tie mäkké sa rozvíjajú praxou a životnými skúsenosťami.
 • Tvrdé zručnosti sú dôležité pre vykonávanie konkrétnej práce, zatiaľ čo mäkké zručnosti sú prenosné a dajú sa využiť v rôznych typoch práce a pozíciách.

Mäkké zručnosti sú v dnešnom svete práce stále dôležitejšie. Zamestnávatelia hľadajú ľudí, ktorí sú nielen kompetentní v danej oblasti, ale aj flexibilní, tímoví hráči a efektívni komunikátori.

Investícia do rozvoja mäkkých zručností sa vám mnohonásobne vráti.

Mäkké zručnosti vám pomôžu:

 • Zaujať na pohovore: Dobré komunikačné zručnosti a sebaprezentácia vám pomôžu urobiť dobrý dojem na zamestnávateľa.
 • Zapadnúť do tímu: Schopnosť spolupracovať a prispôsobiť sa tímu je kľúčová pre úspešnú integráciu do pracovného prostredia.
 • Rásť v kariére: Mäkké zručnosti sú prenosné a môžete ich využiť v rôznych typoch práce a pozíciách.
 • Zlepšiť si život: Mäkké zručnosti vám pomôžu aj v osobnom živote, napríklad pri budovaní medziľudských vzťahov a zvládaní stresu.

Ilustračný príklad, ako môžu pomôcť mäkké zručnosti k práci (vygenerované cez AI):

Tomáš bol talentovaný softvérový inžinier s vášňou pre kódovanie a vývoj aplikácií. Jeho technické zručnosti boli nadpriemerne, preto často postupoval do finálových kôl výberových konaní pre prestížne pozície v IT sektore.

Avšak, napriek jeho technickej pohotovosti zistil, že mu niečo chýba, aby získal svoju vysnívanú prácu.

Jedného dňa narazil na článok o dôležitosti mäkkých zručností v pracovnom procese. Začal sa zameriavať na ich rozvoj. Vedel, že v IT oblasti sú technické zručnosti kľúčové, ale tiež pochopil, že mäkké zručnosti môžu byť tou rozhodujúcou výhodou v konkurencii.

Začal sa viac zapájať do tímových projektov a pracoval na svojej schopnosti efektívnej komunikácie, adaptability, riešení problémov a emocionálnej inteligencie. Taktiež začal využívať príležitosti na vedenie malých projektov, aby si rozvinul líderské schopnosti a zlepšil svoju schopnosť riešiť konflikty v tíme.

Keď nastal čas na ďalší pohovor, cítil sa pripravený nielen preukázať svoje technické zručnosti, ale aj ukázať, ako jeho mäkké zručnosti môžu prispieť k úspechu tímu a spoločnosti. Na pohovore bolo niekoľko veľmi kvalifikovaných kandidátov s podobnými technickými zručnosťami.

Tomáš však vynikol svojou schopnosťou efektívne komunikovať, jasne vysvetliť svoje myšlienky.Využíval príbehy z reálnych situácií. K ilustrácii svojich mäkkých zručnosti používal metódu STAR (situácia, poloha, akcia, výsledok).

Tým dokázal, že rozumie firemnej kultúre a hodnotám spoločnosti. Taktiež položil otázky, ktoré zdôrazňovali jeho záujem o tímovú dynamiku a kolaboratívny prístup vo firme.

Vďaka jeho schopnosti ukázať, ako môžu mäkké zručnosti prispieť k úspechu firmy, bol Tomáš vybraný pre pozíciu, hoci konkurencia bola tvrdá.

Jeho príbeh je dôkazom, že v dnešnom konkurenčnom pracovnom prostredí nie sú technické zručnosti jediným kľúčom k úspechu. Mäkké zručnosti môžu byť rozhodujúcim faktorom pri získavaní vysnívanej pracovnej pozície.

Ako rozvíjať mäkké zručnosti?

Mäkké zručnosti sa dajú rozvíjať rôznymi spôsobmi:

Pracujte na sebe: Čítajte knihy a články o mäkkých zručnostiach, absolvujte kurzy a workshopy, trénujte svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.

Zapojte sa do aktivít: Zapojte sa do dobrovoľníctva, klubov a iných aktivít, kde sa môžete naučiť spolupracovať s ostatnými a rozvíjať svoje leadership zručnosti.

Zbierajte spätnú väzbu: Požiadajte kolegov, priateľov alebo rodinu, aby vám dali spätnú väzbu na vaše mäkké zručnosti a pomohli vám identifikovať oblasti, v ktorých sa môžete zlepšiť.

Záver

Mäkké zručnosti sú v dnešnom pracovnom svete veľmi dôležité. Zamestnávatelia dnes hľadajú ľudí nielen odborne zdatných, ale aj schopných efektívne spolupracovať a prispôsobiť sa pracovnému prostrediu.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Autor fotky 2: Tima Miroshnichenko: https://sdu.sk/EW1z

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore