Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Podporované zamestnávanie v zahraničí a na Slovensku

Podporované zamestnávanie v zahraničí a na Slovensku

Podporované zamestnávanie je kľúčovým pilierom aktívnej politiky zamestnanosti pre zraniteľné osoby a taktiež ľudí so zdravotným znevýhodnením. Je zamerané na asistenciu tým, ktorí majú ťažkosti pri hľadaní zamestnania a poskytuje pomoc pri hľadaní, výbere, a príprave na prácu, ako aj pri prvom kontakte so zamestnávateľom, a taktiež počas samotnej práce.  

podporovane zamestnavanie slovensko 2024

Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených v zahraničí

Zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých v Európskej únii je regulované rôznymi právnymi predpismi v jednotlivých členských štátoch.

Existujú určité spoločné zásady a iniciatívy na úrovni EÚ, ktoré majú za cieľ zlepšiť prístup k zamestnaniu pre ľudí so zdravotným postihnutím do bežného pracovného prostredia.

Jednou z hlavných iniciatív je Rámcová smernica EÚ o zamestnanosti (2000/78/ES), ktorá zakazuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia pri zamestnávaní a povolávaní. Ďalším dôležitým opatrením je Európska stratégia zamestnanosti, ktorá zahŕňa opatrenia na podporu inkluzívneho trhu práce a zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím.

Členské štáty EÚ môžu tiež poskytovať rôzne formy podpory, ako sú finančné stimuly pre zamestnávateľov, špeciálne pracovné miesta, odborné poradenstvo a podporu pri prispôsobovaní pracovného prostredia. Cieľom je umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím účinne a plne sa zapojiť do pracovného života.

Podporované zamestnávanie na Slovensku

Na Slovensku funguje podporované zamestnávanie podľa Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.. Program poskytuje finančnú podporu zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím, a zahŕňa refundáciu nákladov a pomoc na pracovisku.

Psychologický aspekt zamestnania pre človeka so zdravotným postihnutím môže byť veľmi dôležitý. Práca môže poskytnúť pocit sebadôvery, účasti a spoločenského uznania. Pre mnohých ľudí je práca nielen zdrojom príjmu, ale aj zdrojom osobného naplnenia, pocitu príslušnosti a zmyslu života.

Pre ľudí so zdravotným postihnutím môže mať zamestnanie ďalšie významy, ako je nezávislosť, sebarealizácia a pocit prispievania k spoločnosti. Avšak, môžu sa tiež stretnúť so zvýšenými úrovňami stresu, pocity menejcennosti alebo obáv z diskriminácie.

Dôležité je preto poskytovať im adekvátnu podporu a prostredie, ktoré umožní plné zapojenie do pracovného života a podporí ich psychologickú pohodu.

zamestnavanie ztp 2024

Agentúry podporovaného zamestnávania

Zdravotne znevýhodnení občania môžu využiť pomoc od niektorej z 24 agentúr podporovaného zamestnávania (APZ).

V súčasnosti sú to tieto:

 • Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. (Bratislava)
 • ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých (Prešov)
 • Darina Škorvánková (Rajec)
 • Kruh n.o. (Trnava)
 • M-PROMEX, s.r.o. (Kysucké Nové Mesto)
 • APZ Liptovský Hrádok, n.o. (Liptovský Hrádok)
 • BKS Úspech, s.r.o. (Bratislava)
 • WOREXIM, s.r.o. (Bratislava)
 • Smart Choice, s.r.o. (Bratislava)
 • Ivan Liška (Bratislava)
 • Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. (Banská Bystrica)
 • Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, APZ REFUTUR (Košice)
 • Občianske združenie Stimulus (Kysucké Nové Mesto)
 • TENENET, o.z. (Senec)
 • ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. (Lučenec)
 • Občianske združenie Barlička (Prešov)
 • SLOVAK EXIM-GROUP s.r.o. (Nitra)
 • NOVA TRAINING, s.r.o. (Košice)
 • Centrum osvety a poradenstva – doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie, o.z. (Banská
 • Bystrica)
 • SpecialCare občianske združenie (Košúty)
 • Optima Status (Šaľa)
 • Top-Art chránená dielňa, o.z. (Bratislava)
 • Dorka Bags, n.o. (Košice)
 • Aptet ISP, družstvo, r.s.p. (Levice)

Ďalšou z možností začlenenia sa do pracovného a tým aj sociálneho života sú chránené dielne, ktoré vznikli za účelom zamestnávania zdravotné postihnutých občanov. Ich zoznam nájdete tu: https://sdu.sk/Vld

Podporované zamestnávanie vo svete

Podobný systém podporovaného zamestnávania funguje aj v ostatných členských štátoch a vo svete. Napríklad:

Dánsko:

Dánsko má systém tzv. “Fleksjob”, ktoré umožňujú zamestnanie ľudí so zdravotným postihnutím na čiastočný úväzok s flexibilnými pracovnými podmienkami a prispôsobením ich schopnostiam.

Nemecko:

Nemecký systém “Schwerbehindertenrecht” poskytuje rôzne formy podpory pre zdravotne postihnutých, ako sú zľavy na daniach, finančné stimuly pre zamestnávateľov a prispôsobenie pracovného prostredia.

Švédsko:

Švédsko sa zameriava na integráciu zdravotne postihnutých do pracovného života prostredníctvom individuálnych podporných opatrení, ako sú prispôsobené pracovné miesta, odborné poradenstvo a zvýhodnenie pri získavaní pracovných príležitostí.

Francúzsko:

Vláda Francúzska poskytuje rôzne druhy finančnej podpory a daňových zvýhodnení pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím a podporuje vytváranie prispôsobených pracovných miest.

Záver

Podpora zamestnávania znevýhodnených ľudí  je dôležitou súčasťou aktívnej politiky trhu práce. Pre nich pre nich to  prináša nielen ekonomické benefity, ale aj pocit sebadôvery, sebarealizácie a zmyslu života. Zároveň je to veľký prínos aj pre štát.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore