Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Inklúzia alebo život invalidného dôchodcu

Inklúzia alebo život invalidného dôchodcu

Poznáte ten pocit, keď si v nedeľu večer uvedomíte, že ďalšie ráno je po krátkom víkende opäť pondelok, a musíte vstávať do práce a celý kolobeh povinností sa spúšťa nanovo? Toto asi prežívame mnohí z nás, avšak zamysleli ste sa niekedy nad tým, že je medzi nami veľa ľudí, ktorí by dali čokoľvek zato, aby toto mohli prežívať? Aby mohli ráno vstať z postele a odísť do práce? Aby mohli ráno vstať z postele? Vlastne, aby mali odísť do nejakej práce? Veľa vecí, ktoré berieme ako samozrejmosť, sú pre iných nedosiahnuteľné.

invalidna dochodkyna 2024

Častokrát si neuvedomujeme, že máme všetko. Všetko podstatné a potrebné. Zdravie. Nie každý si to môže povedať. Nie každý sa ráno zobudí a je schopný sa o seba sám postarať, nie každý dostal možnosť pracovať a mať pocit užitočnosti. Ľudia, ktorí tento pocit poznali, ale za sekundu sa všetko zmenilo. Ľudia, ktorí sa už narodili s tým, že ich život nebude nikdy taký, ako u bežných ľudí. Invalidní dôchodcovia.

Je veľa kategórii, avšak to, čo majú všetci spoločné, je obmedzené fungovanie a obmedzené možnosti. Či už súkromné alebo pracovné. Je veľmi smutné, že stále narážajú na rôzne problémy a od kompetentných inštitúcii neprichádzajú adekvátne riešenia na prijatie takýchto ľudí a ich začlenenie do bežného života.

Bariéry všade okolo nás

Zamysleli ste sa niekedy nad tým , či by ste sa bez problémov (a bariér) dostali zajtra do práce, ak by sa za noc stal z vás invalid? Je vaše zamestnanie prispôsobené pre ľudí s obmedzenou mobilitou?

Ak áno, tak máte obrovské šťastie. Potom sú tu ľudia, ktorí by chceli pracovať, ktorí chcú byť užitoční, ale je pre nich veľmi ťažké, ba priam až nemožné nájsť uplatnenie. Narážajú na rôzne bariéry, nie len tie prístupové.

Keď už by aj našli prácu, narazia častokrát na jeden základný, ale zároveň zásadný problém, a to je bezbarierovosť, respektíve u nás skôr barierovosť. Sme jednou z najhorších krajín v pomoci invalidným dôchodcom.

Človek na vozíku častokrát sám nedokáže ani vyjsť z vlastného bytu, nie tak ešte niečo vybaviť, lebo úrady sú na piatom poschodí bez výťahu. Tak isto aj firmy stále majú rezervy v bezbarierových prístupoch. Pod bariérami však nemôžeme chápať len tie, ktoré komplikujú mobilitu občanov, ale aj tie morálne. Slovensko má bohužiaľ jednu veľkú „prednosť“, a to že je expert v prehliadaní inakosti.

Náš štát sa vybral cestou presne opačnou, akú by sme potrebovali. Spoločnosť sa tvári, že inakosť neexistuje. Inakosť v zmysle, že nie každý má 2 zdravé ruky a 2 zdravé nohy, nie každý dokáže pracovať 8 – 12 hodín denne z fyzického či psychického hľadiska.

A keď už aj túto inakosť pripustí, potrebuje milión dôkazov, aby ju uznal. Dôkazom je aj prípad Gabriela z južného Slovenska. Aby človeku, ktorý pri nehode prišiel o nohu uznal, že je invalidný dôchodca. Človek s takýmto problémom má sám čo robiť so sebou, aby dokázal spracovať a prijať túto zmenu, ktorá v jeho živote nastala.

Veľakrát sa to mnohým ani nikdy nepodarí. A my, miesto toho, aby sme im pomohli túto ťažkú situáciu čo najlepšie zvládnuť a pomohli týmto ľuďom zaradiť sa znova do bežného života, ešte viac im ten život komplikujeme.

Boj za inklúziu

V súčasnosti je na Slovensku viac ako 230 tisíc invalidných dôchodcov a ich počet každým rokom narastá. Našťastie sa čoraz viac začína skloňovať pre mnohých možno menej známe slovo inklúzia.

Čo vlastne táto inklúzia je? Čo si máme pod týmto slovom predstaviť? V podstate nič zvláštne, nič náročné na pochopenie. Jednoducho začlenenie a akceptovanie každého. V každej oblasti, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely rôzneho druhu. Rešpektovať a vážiť si všetkých ľudí. Znie to veľmi jednoducho. Ono to aj jednoduché je. Ale zatiaľ nie u nás. Kde sa roky živia predsudky, všetko „iné“ sa prehliadalo, potláčalo.

V podstate by sme mali dať každému právo byť šťastný. Inklúzia invalidného dôchodcu je v podstate na začiatku svojej (pravdepodobne dlhej) cesty. Dokedy však ešte môžeme túto tému odkladať? Kedy si začneme plne uvedomovať, že ľudia so zdravotným postihnutím sa častokrát ocitnú na pokraji chudoby?

socialna inkluzia 2024

Prečo je inklúzia dôležitejšia ako si myslíme?

Dajme si pár čísel. Výška priemernej mzdy na Slovensku za rok 2023 bola 1430€ mesačne. Výška invalidného dôchodku závisí od percentuálnej miery invalidity a odrobených rokov do momentu, kedy stal invalidom, respektíve koľko rokov prispieval do dôchodkového poistenia.

Na základe voľne dostupných zdrojov si vieme orientačne vypočítať, že v prípade ak sa človek 5 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku stane invalidným dôchodcom na viac ako 70% dostane mesačne invalidný dôchodok cca 350€.

Ak mu však priznajú invaliditu do 70%, ale aspoň nad 40% dostane aj od štátu cca polovicu. Čiže niečo okolo 170€ mesačne. Áno, toto je podľa našich odborníkov postačujúce na prežitie. A kde má zobrať ten zvyšok? Odpoveď by dostal od úradov asi takú, že môže ísť pracovať. Veď nie je úplný invalid.

A teraz prichádza tá najťažšia otázka: Kde? Kto zamestná človeka so zníženou schopnosťou pohybu? V akých odboroch nájdu invalidný a znevýhodnení ľudia uplatnenie? Je veľmi dôležité aby spoločnosť ako taká podporovala a mala reálny záujem o inklúziu invalidných dôchodcov a ľudí so zdravotným postihnutím.

Potrebujeme zlepšiť nastavenie spoločnosti, prostredia a hlavne možností pre všetkých ľudí. Nikdy nevieme, či sa aj my niekedy neocitneme v podobnej situácii. Títo ľudia potrebujú vedieť, že majú v našej spoločnosti plnohodnotné miesto.

Kde sa môže invalidný dôchodca zamestnať?

Uplatnenie môžu nájsť v rôznych oblastiach v závislosti od závažnosti invalidity. Možnosti sa zásadne rozšírili s príchodom nariadenia pre zamestnávateľov, a to že ak zamestnávajú viac ako dvadsať zamestnancov, sú povinný zamestnať zdravotne postihnutých občanov – 3,2% na celkový počet zamestnancov.

Ak by zamestnávateľ túto povinnosť nesplnil, musí zaplatiť „pokutu“ Úradu práce, ktorá dosahuje výšku 1540 € za nezamestnanie jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ má ako ďalší benefit aj znížené odvody do zdravotnej poisťovne. Ak chce zamestnávateľ poskytnúť lepšie podmienky na prácu pre invalidných dôchodcov, môže požiadať štát o príspevok na zriadenie chránenej dielne.

Tie sa našťastie tešia stále väčšej obľube a aj veľké korporátne spoločnosti sa veľakrát rozhodnú využívať ich služby. Okrem toho, že pomôžu znevýhodneným ľuďom nájsť uplatnenie, častokrát nakúpia produkty vyrobené v chránenej dielni lacnejšie ako v bežnej firme.

Takéto chránené dielne neslúžia len na výrobu dobročinných či „umelo vytvorených“ produktov, ale aj na výrobu technicky náročnejších sub-komponentov. Spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle častokrát iniciatívne napomáhajú k vytvoreniu chránených dielní, kde následne relokujú výrobu rôznych komponentov, ktoré vstupujú do finálneho produktu.

Dielne majú špeciálne upravené pracoviská presne pre potreby daných zamestnancov – invalidných dôchodcov a ZŤP. Na kvalitu produktu je kladený rovnako veľký dôraz, ako v bežnej spoločnosti. Po zriadení chránenej dielne zamestnávateľovi pomôže úrad práce pokryť časť prevádzkových nákladov ako napríklad náklady na energie, nájomné, odvody a mzdy pre zamestnancov so zdravotným postihnutím alebo náklady na ich dopravu do zamestnania.

Ďalšou možnosťou je využitie agentúr podporovaného zamestnávania. APZ sú inštitúcie, ktoré zdravotne znevýhodneným pomôžu s nájdením a udržaním si práce. Zamestnávateľom pomôžu s vytvorením podmienok pre takého pracovníka. Pre invalidov to môže byť skvelá vec, no na Slovensku mnohí ľudia ani nevedia, že niečo také existuje.

Invalidní občania môžu využiť aj služby sociálnych podnikov. Tieto inštitúcie zvyknú zamestnávať aj takýchto občanov. Register sociálnych podnikov nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-sp/.

Zhrnutie

Najjednoduchšie je ukazovať na nedostatky. Minulosť už nezmeníme, ale budúcnosť máme len vo svojich rukách. Nech už je situácia akákoľvek, dôležité je spojiť sily, zomknúť sa a robiť veci lepšie. S pozitívnym nasadením a prístupom dosiahneme vždy lepšie výsledky. Buďme voči sebe úctiví a tolerantní, nápomocní, buďme k sebe lepší. Uvedomujme si, čo všetko máme a tiež myslime na to, že nie každý má rovnaké šťastie. A práve tí potrebujú našu pomoc a podporu.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore