Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Podporované zamestnávanie a inklúzia: spoločný krok k rovnosti vo svete práce

Podporované zamestnávanie a inklúzia: spoločný krok k rovnosti vo svete práce

Zdravotne ťažko postihnutí a inak znevýhodnení ľudia na Slovensku majú stále mnoho problémov. Jeden z najväčších je zamestnanie. Pritom mnohí z nich by mohli plnohodnotne pracovať. Daný jav sa vyskytuje napriek tomu, že existuje Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý hovorí, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).     

zťp na slovensku 2024

Príčiny problémov ZŤP ľudí

Tento jav ma viacero príčin. Jednou z nich je celkové nastavenie našej spoločnosti, ktorá je naučená uprednostňovať hlavne zdravých. Druhou sú obavy mnohých zamestnávateľov. Mnoho z nich predpokladá, že s takýmto človekom by mali väčšie náklady (keďže by mu museli vybudovať špeciálne podmienky) a navyše by museli dávať pozor, aby mu nespôsobili ujmu.

Tieto obavy sú často spojené s nedostatkom informácií. Preto je nevyhnutné poskytovať školenia a vzdelávať zamestnávateľov o možnostiach prispôsobenia pracovného prostredia a odbornej podpory pre týchto jednotlivcov. Zároveň je dôležité zdôrazniť prínosy rozmanitosti pracovnej sily a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia.

Čo je to sociálna inklúzia

Tento pojem ste už určite počuli. Ale viete čo znamená? Sociálna inklúzia je zlepšovanie podmienok participácie jednotlivcov na živote spoločnosti. V každej krajine sa určité skupiny (zdravotne znevýhodnení, príslušníci etnických menšín) stretávajú s prekážkami, ktoré im bránia plne sa zapojiť do politického, ekonomického a spoločenského života. Úlohou spoločnosti je tieto bariéry odstraňovať.

Sociálna inklúzia nie je len správnou vecou, ale má aj ekonomický zmysel. Skupiny ľudí, vyčlenené z bežného života, môžu byť veľkou ekonomickou záťažou pre štát.

Čo je to podporované zamestnávanie

Podporované zamsetnávanie je personalizovaný prístup, ktorý pomáha znevýhodneným ľuďom nájsť a udržať si platené zamestnanie. Zároveň pomáha aj zamestnávateľom nájsť cenných pracovníkov. Samotná myšlienka podporovaného zamestnávania vznikla v roku 1970 v USA.

Hypotetický príklad:

Ján má Downov syndróm a chcel pracovať v reštaurácii. Jeho rodičia sa báli, že to nebude zvládať. Ján sa obrátil na Agentúru podporovaného zamestnávania, ktorá mu pomohla nájsť a udržať si prácu.

V APZ najprv zistili, čo Ján vie a chce robiť. Potom hľadali reštaurácie, ktoré by ho zamestnali. APZ im povedala, že Ján je dobrý a ochotný pracovník, ktorý by im priniesol výhody, ako napríklad:

 • Lepšia služba a spokojnosť zákazníkov
 • Dobrá povesť a uznanie od komunity
 • Nižšie náklady na nábor a školenie
 • Možnosť získať dotácie a stimuly

Jedna z reštaurácií sa rozhodla dať Jánovi šancu. Pozvala ho na pohovor, kde ukázal, že vie robiť pizzu, obsluhovať zákazníkov a upratovať. Manažér bol spokojný a ponúkol mu zmluvu o pracovnom pomere.

Ján začal pracovať. APZ mu naďalej pomáhala. Ján sa cítil šťastný a hrdý na svoju prácu. Získal príjem, zmysel, sebarealizáciu a priateľov. Navyše sa stal obľúbeným medzi zákazníkmi i kolegami.

Daná reštaurácia taktiež bola spokojná. Získala spoľahlivého a oddaného pracovníka, ktorý zlepšil kvalitu služieb a zvýšil obrat. Ušetrila na nákladoch na nábor a školenie.

Tento prípad ukazuje, že podporované zamestnávanie je win-win situácia pre všetkých. Je to spôsob, ako pomáhať ľuďom s postihnutím pracovať a žiť plnohodnotne a príležitosť pre zamestnávateľov, aby rozšírili svoj pracovný potenciál a prispeli k rozvoju spoločnosti.

podporovane zamestnavanie 2024

APZ na Slovensku

Na Slovensku fungovanie agentúr podporovaného zamestnávania upravuje zákon č. 5/2004 Z. z.. Podľa neho túto činnosť môže vykonávať právnická alebo fyzická osoba. Povolenie na takúto činnosť vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Každá APZ raz ročne musí predložiť správu o svojej činnosti.

Podľa oficiálnych údajov k 31.12.2024 u nás týchto 24 APZ:

 • Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. (Bratislava)
 • ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých (Prešov)
 • Darina Škorvánková (Rajec)
 • Kruh n.o. (Trnava)
 • M-PROMEX, s.r.o. (Kysucké Nové Mesto)
 • APZ Liptovský Hrádok, n.o. (Liptovský Hrádok)
 • BKS Úspech, s.r.o. (Bratislava)
 • WOREXIM, s.r.o. (Bratislava)
 • Smart Choice, s.r.o. (Bratislava)
 • Ivan Liška (Bratislava)
 • Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. (Banská Bystrica)
 • Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, APZ REFUTUR (Košice)
 • Občianske združenie Stimulus (Kysucké Nové Mesto)
 • TENENET, o.z. (Senec)
 • ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. (Lučenec)
 • Občianske združenie Barlička (Prešov)
 • SLOVAK EXIM-GROUP s.r.o. (Nitra)
 • NOVA TRAINING, s.r.o. (Košice)
 • Centrum osvety a poradenstva – doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie, o.z. (Banská Bystrica)
 • SpecialCare občianske združenie (Košúty)
 • Optima Status (Šaľa)
 • Top-Art chránená dielňa, o.z. (Bratislava)
 • Dorka Bags, n.o. (Košice)
 • Aptet ISP, družstvo, r.s.p. (Levice)

apz 2024

Záver

Spoločnosť by mala prekonať stereotypy a obavy a sústrediť sa na začlenenie týchto ľudí. Cestou by malo byť všeobecné vzdelávanie, ako ľudí, tak zamestnávateľov. Všeobecná inklúzia neprináša len individuálny prínos pre znevýhodnené osoby, ale zároveň posilňuje štruktúry a hodnoty spoločnosti, vytvára otvorené a rešpektujúce prostredie pre všetkých občanov.    

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore