Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Konvergentné myslenie: čo je to a príklady z praxe

Konvergentné myslenie: čo je to a príklady z praxe

Na našom blogu sme uverejnili viacero článkov na tému divergentné myslenie. Po fáze divergentého myslenia nasleduje konvergentné myslenie. Čo je to a ako nám môže pomôcť?

konvergentne myslenie 2024

Čo je to konvergentné myslenie

Konvergentné myslenie nadväzuje na divergentné. Kým pri divergentnom myslení sa tvorí široká škála nápadov bez ohľadu na ich správnosť (neexistuje nesprávne riešenie), konvergentné sa zameriava na vyselektovanie tých najlepších a najefektívnejších riešení.

Autorom tohto termínu je Joy Paul Guilford.

Harvardská profesorka Anne Manningová vysvetľuje: „Divergentné myslenie v podstate znamená vymýšľať nápady, vychádzať von a skúmať možnosti . . . konvergentné myslenie je o prijímaní nápadov, premýšľaní a uvažovaní o nich, ich zlepšovaní a prijímaní rozhodnutí.“

Analýza konvergentného myslenia

Kognitívne procesy: Konvergentné myslenie zahŕňa viacero kognitívnych procesov. Napríklad:

 • Analýza: Rozdelenie problému na menšie časti a identifikácia jeho kľúčových aspektov.
 • Syntéza: Kombinácia rôznych informácií a nápadov do koherentného celku.
 • Hodnotenie: Kritické posúdenie rôznych možností a výber tej najvhodnejšej.
 • Dedukcia: Aplikácia logických pravidiel a princípov na odvodenie záverov.
 • Metapoznanie: Uvedomovanie si vlastných myšlienkových procesov a ich riadenie.

Tieto faktory môžu mať vplyv na efektivitu konvergentného myslenia

 • Predošlé znalosti a skúsenosti: Ľudia s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami v danej oblasti dokážu ľahšie konvergentne myslieť.
 • Motivácia: Vysoká motivácia vedie k väčšej snahe a vytrvalosti pri riešení problémov.
 • Kognitívny štýl: Niektorí ľudia prirodzene inklinujú k analytickému mysleniu, zatiaľ čo iní preferujú kreatívne myslenie.
 • Prostredie: Príjemné a podnetné prostredie môže uľahčiť sústredenie a hĺbkové myslenie.

Hlavné výhody konvergentného myslenia

Podľa odborníka Jasona Hrehu  je toto myslenie dôležité z týchto dôvodov:

 • Je kľúčové pre riešenie problémov v situáciách, keď existuje správna odpoveď a je potrebné ju nájsť.
 • Hrá zásadnú úlohu v rozhodovacích procesoch v každodennom živote a profesionálnom prostredí.
 • V kontexte vzdelávania sa konvergentné myslenie uplatňuje pri hodnotení vedomostí a porozumenia študentov pomocou štandardizovaných testov.
 • Je to dôležitý mentálny proces v rôznych oblastiach (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), kde sa vyžadujú presné riešenia.
 • Čiže, kým pri divergentnom myslení má hlavné slovo kreativita, pri konvergentnom musíme zapojiť logiku. Je to jedna z foriem kritického myslenia.

Ako funguje konvergentné myslenie

Opäť si pomôžeme Jasonom Hrehom. Vo svojom článku uvádza:

 • Analýza Problému:

Rozdelenie problému na jednotlivé časti.

 • Použitie známych informácií:

Využívanie existujúcich znalostí a pravidiel na prístup k problému.

 • Odstránenie nesprávnych možností:

Systematické vyraďovanie riešení, ktoré nespĺňajú kritériá.

 • Postup k riešeniu:

Zúženie možností, kým nezostane jediná odpoveď.

riesenie technickeho problemu 2024

Konvergentné myslenie v praxi – hypotetické príklady

Pozrime sa na niekoľko hypotetických príkladov z praxe.

 1. Rozhodovanie o liečbe pacienta:

Lekár má niekoľko možných liečebných postupov pre pacienta s komplikovanou diagnózou. Využitím konvergentného myslenia môže analyzovať a porovnať dostupné medicínske informácie, výsledky klinických štúdií a osobné zdravotné záznamy chorého, aby vybral najúčinnejšiu a najbezpečnejšiu liečebnú stratégiu.

 1. Riešenie technického problému:

Inžinier stojí pred výzvou nájsť najlepší spôsob, ako zvýšiť účinnosť novej batérie. Po generovaní rôznych nápadov na zlepšenie (divergentné myslenie), použije konvergentné myslenie na vyhodnotenie každej možnosti z hľadiska realizovateľnosti, nákladov a potenciálneho výkonu. Vďaka tomu nájde správnu konštrukciu.

 1. Výber kandidáta na pracovnú pozíciu:

HR manažér má na stole niekoľko životopisov kandidátov na dôležitú pozíciu. Pomocou konvergentného myslenia môže porovnať skúsenosti, vzdelanie a osobné vlastnosti každého kandidáta s požiadavkami pozície a firemnou kultúrou, aby identifikoval toho najvhodnejšieho.

 1. Optimalizácia marketingovej kampane:

Marketingový tím má na výber z množstva kreatívnych nápadov na novú reklamnú kampaň. Použitím konvergentného myslenia môžu posúdiť každý nápad podľa kritérií ako rozpočet, cieľová skupina a očakávaná návratnosť investícií, a tak nájsť najefektívnejšiu stratégiu.

 1. Plánovanie výskumnej štúdie:

Vedec chystá experiment na testovanie novej hypotézy. Po vytvorení rôznych metodologických prístupov použije konvergentné myslenie na analýzu každej metódy z hľadiska presnosti, reprodukovateľnosti a etických hľadísk, aby sa rozhodol pre najvhodnejší výskumný dizajn.

Ako rozvíjať konvergentné myslenie

Existuje viacero metód na rozvoj konvergentného myslenia.

Napríklad:

 • Riešenie rébusov a logických úloh: Trénuje analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy.
 • Brainstorming: Stimuluje tvorbu nápadov a umožňuje generovať rôzne riešenia.
 • Mind mapping (tvorba myšlienkových máp): Pomáha usporiadať myšlienky a vizualizovať vzťahy medzi rôznymi konceptmi.
 • Diskusia a argumentácia: Učí kriticky myslieť a obhajovať svoje vlastné myšlienky.

Záver

Konvergentné myslenie je teda dôležitým nástrojom na spracovanie a zúženie množiny nápadov a informácií do koherentného a efektívneho riešenia. Je to logický a analytický proces, ktorý dopĺňa divergentné myslenie a umožňuje nám robiť informované rozhodnutia v rôznych oblastiach života. Vďaka nemu môžeme vyberať optimálne riešenia, optimalizovať procesy a dosahovať ciele efektívnejšie.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Ilustračné príklady boli vygenerované cez umelú inteligenciu

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore