Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Andragogika: vzdelávanie pre dospelých

Andragogika: vzdelávanie pre dospelých

Andragogika, o ktorej sme už hovorili v predchádzajúcom článku na našom blogu, je odbor, ktorý sa zaoberá vzdelávaním dospelých. Ide o odvetvie pedagogiky, ktoré sa špecializuje na potreby dospelých jednotlivcov, ktoré sa odlišujú od potrieb detí a mládeže. Pri vzdelávaní dospelých je nevyhnutné využívať odlišné metódy a prístupy, ktoré zohľadňujú ich špecifické požiadavky.

andragogika uplatnenie

Andragogika štúdium

Študenti andragogiky získavajú cenné teoretické aj praktické znalosti. Medzi praktické zručnosti patrí napríklad sociálna andragogika, kulturno-osvetová andragogika a profesijná andragogika. Z teoretických predmetov môžeme spomenúť dejiny vzdelávania dospelých a teóriu vzdelávania dospelých. Počas tohto štúdia sa budú stretávať s predmetmi ako pedagogika, psychológia, poradenstvo a sociológia.

Možnosti uplatnenia

Štúdium andragogiky má široké uplatnenie v rôznych odvetviach a profesiách, od korporátneho vzdelávania až po sociálnu prácu.

Ak sa rozhodnete pre štúdium andragogiky, môžete sa špecializovať na jednu z troch hlavných oblastí:

  • Plánovanie a organizáciu vzdelávacích procesov
  • Poradenstvo pre jednotlivcov, skupiny alebo organizácie
  • Manažment vzdelávania a spoluprácu s oddelením pre rozvoj ľudských zdrojov

Ako sme si už spomínali, absolventi tohto štúdia môžu nájsť zamestnanie na vzdelávacích inštitúciách a pracoviskách, kde môžu pôsobiť napríklad ako pedagógovia. Andragogika je veľmi prospešná aj v korporátnom prostredí, kde odborní školitelia rozvíjajú zručnosti zamestnancov a vytvárajú programy pre oddelenie ľudských zdrojov.

Okrem toho môžu pracovať v oblasti sociálnej práce, kde môžu školiť a vzdelávať zamestnancov aj dospelých jednotlivcov, čím im uľahčia pracovný postup a poskytnú potrebné vedomosti a zručnosti na napredovanie vo svojej kariére. Absolventi tohto odboru budú schopní poskytovať odborné poradenstvo a využívať metódy, ktoré získali počas svojho štúdia.

Kde študovať andragogiku?

Rozhodnutie kam ísť študovať daný odbor môže závisieť od vašich konkrétnych požiadaviek, typu štúdia (denné alebo externé), preferovaného miesta štúdia alebo dokonca jazyka. Odporúčame vám preto navštíviť webové stránky konkrétnych univerzít a získať podrobnejšie informácie.

V niektorých prípadoch je andragogika súčasťou pedagogických fakúlt, zatiaľ čo v iných je súčasťou sociálnych odborov. Napriek tomu, že je andragogika viac rozšírená v zahraničí, môžete ju študovať aj na Slovensku. Ak však preferujete štúdium v inej krajine, môžete sa prihlásiť aj na programy v susedných štátoch, ako sú Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko.

Kde študovať andragogiku na Slovensku a v Česku?

Program andragogika je dostupný na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF). Na rozdiel od Česka, kde tento odbor nájdete na viacerých univerzitách, je andragogika na Slovensku menej rozšírená. Existujú však aj iné príbuzné oblasti, ktoré sa dajú študovať na našich univerzitách, ako je napríklad neučiteľská pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave.

Absolventi tohto odboru sa stanú špecialistami nielen na vzdelávanie mládeže, ale aj dospelých a seniorov. Okrem andragogiky môžete zvážiť aj ďalšie príbuzné oblasti, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé. Tieto odbory zahŕňajú HR manažment, ľudské zdroje, personálny manažment, talent manažment a koučovanie. V Českej republike môžete študovať andragogiku na viacerých vysokých školách, ako je Univerzita Karlova v Prahe alebo Masarykova univerzita v Brne. Tieto školy ponúkajú programy zamerané na vzdelávanie dospelých, ale aj ďalšie príbuzné odbory.

Štúdium andragogiky vám otvorí dvere k odvetviu vzdelávania dospelých. Veríme, že sme vám našim článkom pomohli zorientovať sa v oblasti andragogiky a získané poznatky využijete vo svojom rozhodovaní, ktorým smerom sa ubrať.

Viac informácií o školách a programoch nájdete na nasledovných webstránkach:

https://www.vysokeskoly.cz/studium-pri-praci/v/humanitni-a-spolecenske-vedy/andragogika-a-personalistika/

https://www.vysokeskoly.sk/v/humanitne-a-spolocenske-vedy/andragogika-a-personalistika/

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/21-studium/prijimacie-konanie/353-andragogika

https://fphil.uniba.sk/jednoodborpedagogika/

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore