Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou

Rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou

andragogika vs. pedagogikaAko sme uviedli v staršom článku, andragogika je disciplína zameraná na vzdelávanie dospelých. Jej základom je uznanie vedomostí, životných skúseností a osobitostí dospelých jednotlivcov. Vzdelávaním sa zaoberá aj pedagogika. No od spomínanej andragogiky sa dosť odlišuje.

Hlavné rozdiely medzi andragogikou a pedagogikou

Závislosť

Andragogika: Dospelí chcú k svojmu vzdelávaniu pristupovať nezávislo. Andragóg je iba asistentom pri ich vzdelávaní.

Pedagogika: Deti závisia od učiteľa, ktorý im pomáha a organizuje ich učenie.

Andragogika: Vyučovanie dospelých sústreďuje učenie na potrebné zručnosti alebo vedomosti na ďalší osobný a profesionálny rozvoj.

Pedagogika: Učitelia sa učia, ako sa dá dosiahnuť, aby sa ich vedomosti a zručnosti rozvíjali: Učenie detí sa zameriava na základné etapy, ktoré musí dieťa dosiahnuť, aby mohlo prejsť do ďalšej etapy.

Učebné zdroje

Andragogika: Dospelí využívajú svoje vlastné skúsenosti a skúsenosti iných, aby lepšie pochopili dané učivo.

Pedagogika: Deti sú závislé od učiteľa, pokiaľ ide o všetky učebné zdroje. Úlohou učiteľa je vytvoriť a začleniť pútavé metódy na uchovanie vedomostí.

Zameranie na vzdelávanie

Andragogika: Vzdelávanie dospelých je často zamerané na riešenie problémov, takže sa viac zameriava na aktuálne udalosti alebo skutočný život.

Pedagogika: Učenie detí je model zameraný na predmety s predpísanými učebnými osnovami.

Zameranie na vzdelávanie

Andragogika: Vzdelávanie dospelých je často zamerané na riešenie problémov, takže sa viac zameriava na aktuálne udalosti alebo skutočný život.

Pedagogika: Učenie detí je model zameraný na predmety s predpísanými učebnými osnovami.

Motivácia

Andragogika: Dospelí získavajú motiváciu z vnútorných, vlastných zdrojov (sebaúcta, sebadôvera, uznanie atď.).

Pedagogika: Deti získavajú motiváciu z vonkajších zdrojov (rodičia, učitelia, hmotné odmeny atď.)

Úloha učiteľa

Andragogika: Učiteľ vystupuje skôr ako facilitátor, ktorý podporuje spoluprácu, vzájomný rešpekt a otvorenosť záujemcov o vzdelávanie.
Pedagogika: Učiteľ vystupuje viac ako odborník, ktorý žiakom poskytuje vedomosti, zručnosti a štruktúru.

Záver

Adragogika a pedagogika sú dve odlišné disciplíny. Je dôležité si uvedomiť, že oba prístupy majú svoje miesto a význam v rámci vzdelávacieho procesu. Rozmanitosť týchto metód môže byť prínosná pre rôzne vekové skupiny a typy vzdelávacieho obsahu

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore