Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Divergentné myslenie ako nástroj pre podnikateľov a živnostníkov

Divergentné myslenie ako nástroj pre podnikateľov a živnostníkov

Z nášho staršieho článku viete, že divergentné myslenie je proces, pri ktorom sa generuje množstvo nápadov a riešení. Jeho cieľom je maximalizovať ich počet. Po divergentnom myslení nasleduje konvergentné myslenie. Pri ňom sa vyfiltrujú tie najlepšie nápady. Čiže, je to výborný nástroj pri hľadaní nových a kreatívnych riešení problémov.

divergentne myslenie 2024

4 piliere divergentného myslenia

Divergentné myslenie vždy pozostáva zo štyroch pilierov. V knihe Creativity Rising: Creative Thinking and Creative Problem Solving in the 21st Century autor Gerard J. Puccio popisuje piliere divergentného myslenia takto:

Odložte konečný úsudok: Akékoľvek nápady, ktoré sa objavia počas fázy divergentného myslenia, stoja za námahu a čas, minutý na ich vytvorenie. Chcete, aby sa účastníci cítili pohodlne a mohli slobodne vymýšľať. Preto ich v tejto fáze neposudzujte. Tým zastavíte kreativitu.

Sústreďte sa na kvantitu: Inšpirujte účastníkov, aby prišli s množstvom nápadov. Kľudne to môže byť jedno alebo dve slová. Myšlienka v divergentnom myslení nie je vždy úplne vytvorená veta alebo riešenie. Tie prídu neskôr. Zhromažďujte všetky nápady na nálepkách alebo poznámkach na digitálnej tabuli. Všetko má hodnotu.

Tvorte spojenia: Vytvárajte vzájomne prepojené nápady zo všetkých poznámok. Spojte sa prostredníctvom slov, kategórií, pocitov, emócií a výsledkov. Máte na starosti hľadanie spojení. Neobmedzujete skúsenosti a ste otvorení možnostiam.

Hľadajte novoty: Spojte koncepty, ktoré by ste si inak ani nevedeli predstaviť. Nechajte nové myšlienky prúdiť zo spojení a asociácií. Novinky a inovácie prosperujú zo slobody myslenia a slobody v myšlienkových procesoch. Zamerajte sa na nápady, ktoré prekvapia a inšpirujú.

prakticke uplatnenie divergentneho myslenia 2023

Divergentné myslenie v podnikaní

Divergentné myslenie môže skvelo pomôcť rôznym podnikateľom a živnostníkom. Napríklad aj takýmto spôsobom:

Inšpiruje kreativitu u všetkých: Divergentné myslenie ako technika podporuje tvorivé myslenie a prísun nových nápadov. Pomáha tímom a jednotlivcom prekonať obavy a predsudky voči vlastnej kreativite. Umožňuje účastníkom využívať kreativitu bez obmedzení.

Zlepšuje flexibilitu: Proces divergentného myslenia rozvíja flexibilitu myslenia a konania. Tradičné a zabehnuté praktiky nie vždy zodpovedajú rýchlym zmenám v spôsobe života, práce a komunikácie. Divergentné myslenie je ako cvičenie pre mozog. Je nápomocné nielen pri riešení konkrétneho problému, ale pomáha aj otvárať sa zmene. Pomáha ľuďom byť flexibilnými a strategicky sa prispôsobovať.

Pomáha vizualizovať budúcnosť: Pracovné stretnutia s divergentným a konvergentným myslením pomáhajú tímom pozerať sa za horizont a smerovať k budúcnosti. Vďaka tomu často objavujeme nové, predtým nevydané možnosti. Zamestnanci sa rozvíjajú a stávajú sa lepšími verziami seba samých prostredníctvom rovnocenného myslenia a diskusie so svojimi kolegami.

Podporuje firemnú kultúru: Otvorenie priestoru pre zvláštne, zlé a šialené nápady počas brainstormingových session s divergentným myslením je kľúčom k vytvoreniu pozitívnej firemnej kultúry. Keď zamestnanci majú bezpečné prostredie, kde môžu bez obavy z odsúdenia zdieľať svoje nápady, zvyšuje sa ich spokojnosť, čo prispieva k pozitívnej firemnej kultúre.

Konkrétne príklady

Tri hypotetické príklady využitia divergentného myslenia v podnikaní.

Optimalizácia vnútorných procesov v firme

Manažment jednej stredne veľkej firmy si uvedomuje, že ich vnútorné procesy nie sú dostatočne efektívne a rozhoduje sa pre reštrukturalizáciu. S cieľom identifikovať slabé miesta a príležitosti na zlepšenie sa zamestnanci rôznych oddelení zapájajú do divergentného myslenia.

Na workshope sa snažia prísť s novými nápadmi ohľadom pracovných metód, zefektívnenia komunikácie medzi oddeleniami a taktiež automatizácie rutinných úloh. Tento proces otvára dvere pre návrhy, ako zaviesť flexibilnú pracovnú dobu, vytvoriť multidisciplinárne projekčné tímy, alebo implementovať nové softvérové nástroje pre zlepšenie workflow.

Takto sa podporuje participácia zamestnancov na inováciách a hľadanie riešení, ktoré môžu viesť k významným zlepšeniam v efektívnosti a produktivite firmy.

Zlepšenie zákazníckeho servisu

Spoločnosť si všimla pokles spokojnosti zákazníkov a chce tento trend obrátiť. Zavádza divergentné myslenie medzi pracovníkmi zákazníckeho servisu, aby identifikovali nové spôsoby, ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť.

Zamestnanci majú možnosť navrhnúť rôzne inovatívne prístupy – od personalizácie interakcie so zákazníkmi, cez zavedenie chatbotov a AI na zodpovedanie častých otázok, až po kompletné prepracovanie vernostného programu. V tejto fáze sa oceňuje každý nápad s potenciálom zvýšenia spokojnosti a vernosti zákazníkov.

Po divergentnej fáze nasleduje konvergentné myslenie, kde sa nápady vyhodnotia a vyberú tie najlepšie na implementáciu s cieľom poskytnúť zákazníkom nadštandardnú službu.

Týmto spôsobom divergentné myslenie pomáha podnikateľom a živnostníkom nielen v tvorbe nových produktov a služieb, ale aj v hľadaní inovatívnych spôsobov, ako zlepšiť existujúce procesy, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zefektívniť internú komunikáciu a operácie.

Inovácia v gastronómii

Majiteľ reštaurácie chce odlíšiť svoje podnikanie od konkurencie a hľadá nové spôsoby, ako prilákať a udržať si zákazníkov. Svoj tím kuchárov a servírky pozýva k brainstormingovej session, kde sa využíva divergentné myslenie na generovanie originálnych nápadov na témy ako sú nové menu, gastronomické zážitky alebo inovatívne formy obsluhy.

Týmto spôsobom môže tím predložiť návrhy na sezónne degustačné menu, tematické večery zamerané na určité kuchyne sveta, interaktívne kulinárske workshopy pre zákazníkov, alebo zavedenie digitálnych stolov, kde si zákazníci môžu objednávať jedlo a zároveň sa zabávať interaktívnym obsahom.

V tejto fáze sa povzbudzuje kreativita a inovácie bez obmedzení tradičnými postupmi. To môže viesť k zaujímavým a unikátnym riešeniam na zvýšenie záujmu a lojality zákazníkov. Po divergentnej fáze sa využije konvergentné myslenie na výber a ďalší rozvoj najlepších nápadov, ktoré sa môžu reálne zaviesť do praxe.

Záver

Divergentné myslenie je silný nástroj pre podnikateľov a živnostníkov na podporu kreativity a inovácii. Pomáha zlepšovať flexibilitu a adaptabilitu podnikov voči zmene. Tým, že otvára priestor pre nové nápady a podporuje pozitívnu firemnú kultúru, prispieva k rastu a úspechu podnikov Zároveň pomáha k objavovaniu nových riešení a tvorbe konkurenčnej výhody.

Kliknite sem prosím

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore