Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Age management

Age management

Ako dosiahnuť udržanie pracovnej schopnosti a súčasne zabezpečiť vysoký výkon u všetkých vekových skupín súčasne? Je možné udržať krok v dobe, kedy sa uplatňujú nové technológie, aj starším zamestnancom? Aj na tieto otázky (a mnohé ďalšie) sa sústreďuje age management.

age manažment 2023

Vek = strašiak pre hospodárstvo

Zvyšujúci sa vek obyvateľstva je vnímaný ako pozitívny výsledok pokroku, predsa sa však za určitých okolností vníma ako hrozba. Starnutie populácie a nedostatok pracovníkov v rozvinutých krajinách prináša do popredia otázky, ako tieto problémy zvládnuť. Nevyhnutnosťou sú reformy systémov dôchodkového príjmu a predlžovania pracovnej činnosti.

Dôležitá je pracovná schopnosť

Schopnosť nájsť si prácu, udržať si ju a kariérne postupovať, je pre každého človeka priam životne nevyhnutná. Zamestnateľnosť závisí predovšetkým od vzdelania, praktických zručností, osobnostných predpokladov, pracovného prostredia, ale aj motivácie, zdravia, trhu práce či sociálnej ochrany. Dá sa zvyšovať prostredníctvom kvalitného celoživotného vzdelávania a rozvoju kľúčových kompetencií.

Čo je Age management

Podľa Slovenskej asociácie Age managementu je to v prvom rade spôsob riadenia s ohľadom na vek zamestnancov, ktorý zohľadňuje priebeh životných etáp človeka na pracovisku i jeho meniacim sa zdrojom. Tými sa rozumejú zdravie, kompetencie, hodnoty, postoje a motivácia.

Základné zásady

  1. spravodlivé a reálne postoje k starnutiu,
  2. pochopenie pre individualitu a rozmanitosť,
  3. uprednostnenie prevencie pred reaktívnym riešením problémov,
  4. sústredenie sa na celý pracovný život a všetky vekové skupiny,
  5. dobrá znalosť vekového zloženia zamestnancov vo svojej organizácií,
  6. podpora pracovných schopností,
  7. uplatňovanie strategického myslenia.

Zdravie, motivácia, priority: podľa Age managemntu, na všetko treba pozerať individuálne

Priority, hodnoty, motivácia, či zdravie, to všetko sa v priebehu života mení. Kým dvadsaťročný zamestnanec potrebuje jednu dlhšiu prestávku v práci, jeho kolega po päťdesiatke by pravdepodobne uvítal viac kratších prestávok. Disponuje však väčšími skúsenosťami, vyššou trpezlivosťou a dokáže sa na pracovné problémy pozerať s viacerých uhlov pohľadu.

Podobne je to aj s motiváciou, na ktorú však majú vplyv aj iné faktory, ako je vek. Jedného zamestnanca motivujú finančné odmeny, iného môže motivovať uznanie.

Obzvlášť dôležitým je fakt, že človek by mal mať v každom veku prístup ku vzdelávaniu, aby bol schopný zvyšovať svoje znalosti a zručnosti. A to najmä v dobe, kedy sa neustále zavádzajú nové technológie a pracovné procesy.

Zdroje: Cambridge University Press, OECD, Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci, Slovenská asociácia Age managementu, Wikipedia

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore