Home » Blog

AIVD

skratka Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

IPS

skratka z angl. Individual Placement and Support (individuálne umiestnenie a podpora) je metódou podporovaného zamestnávania, ktorá vychádza z presvedčenia, že každý je schopný pracovať, pokiaľ sa pre daného človeka podarí …

IPS Čítajte viac »

docilita

je potenciál človeka pre učenie, ktorý sa vekom nestráca, len sa modifikuje.

flow

podľa teórie optimálneho prežívania je to stav, kedy sú ľudia ponorený do nejakej činnosti, kedy sa im nič iné nezdá byť dôležité.

Scroll to Top