Blog

Pomáhame ľuďom starnúť

face-984031_1920
Age Management

Antiageizmus

Niekedy sa zdá, že princíp existencie protikladov je vlastne otázkou existencie života a aj človeka ako takého. Máme nespočetné množstvo opozit, vo všetkých detailoch života. Na jednej strane, každý je za niečo a proti niečomu. Svet je formovaný množstvom antagonistických názorov. Na strane druhej, človek konzumného typu stratil chuť, silu, ale hlavne dôvod pátrať po tom, čo je správne a dobré.