Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Mäkké zručnosti vám pomôžu vyniknúť na pracovnom pohovore. Poradíme vám, ako na to

Mäkké zručnosti vám pomôžu vyniknúť na pracovnom pohovore. Poradíme vám, ako na to

Pre úspech na dnešnom vysoko konkurenčnom pracovnom trhu už nestačí mať len technické zručnosti a vedomosti týkajúce sa vašej profesie. Zamestnávatelia stále viac kladú dôraz na to, čo sa nazýva “soft skills”, po slovensky “mäkké zručnosti”. Či už ste čerstvým absolventom alebo máte za sebou mnoho rokov praxe, rozvíjanie mäkkých zručností by malo byť vašou prioritou.

makke zrucnosti info 2024

 Čo sú to mäkké zručnosti

Mäkké zručnosti (angl. soft skills) sú osobnostné vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré súvisia skôr s medziľudskými vzťahmi a správaním, než s odbornými a technickými znalosťami. Patria sem hlavne komunikačné a organizačné zručnosti, zvládanie stresu, schopnosť pracovať v tíme. Možno aj vy máte v životopise uvedené mäkké zručnosti ako flexibilita, kreativita či time manažment.

Väčšinou sú mäkké zručnosti v životopise uvádzané na konci, ale vôbec nie sú až také bezvýznamné, ako by  sa mohlo zdať. Na mnohých pracovných pozíciách sú mäkké zručnosti prinajmenšom rovnako dôležité ako tie tvrdé (odborné). Podľa magazínu Forbes patria medzi esenciálne mäkké zručnosti pre rok 2024 okrem vyššie spomenutých, ešte kritické myslenie, riešenie problémov, prispôsobivosť, iniciatívnosť, riešenie konfliktov a emocionálna inteligencia.

Veľmi záleží na tom ako svoje mäkké zručnosti prezentujete a to nielen v profesijnom životopise, ale hlavne na pracovnom pohovore.  Ak chcete vedieť ako na to a ktorým chybám sa vyhnúť, čítajte ďalej.

Ako efektívne prezentovať svoje mäkké zručnosti

Pred pohovorom si dôkladne preštudujte popis pracovnej pozície. Poznačte si, ktoré konkrétne mäkké zručnosti sú zdôrazňované. Na tieto zručnosti sa potom zamerajte. V prípade, že v pracovnej ponuke nie sú uvedené požadované mäkké zručnosti, zamyslite sa nad tým, ktoré z osobných vlastností by ste mohli na danej pozícii využiť. Nehanbite sa spýtať známych alebo umelej inteligencie.

Vaše mäkké zručnosti je najlepšie ilustrovať na konkrétnych príkladoch z vašej predchádzajúcej praxe. Vyskúšajte napríklad metódu STAR alebo iný nástroj, ktorý vám pomôže čo najlepšie odprezentovať svoje mäkké zručnosti na pracovnom pohovore. Podrobnejšie sa prehľadu takýchto nástrojov a techník venujeme v nasledujúcej podkapitole článku.

Zamestnávatelia oceňujú ľudí, ktorí prejavujú iniciatívu a dosahujú výsledky. Pripravte si príklady, keď ste prevzali vedúcu úlohu, navrhli inovácie alebo dosiahli úspechy prostredníctvom mäkkých zručností. Vysvetlite, ako vaše konkrétne zručnosti môžu pomôcť firme rásť.

Na konci pohovoru sa nebojte vypýtať si spätnú väzbu k vašim mäkkým zručnostiam. Ak by ste aj na pohovore neuspeli, konštruktívna kritika môže byť pre vás prínosom.

pracovny pohovor 2024

Metódy a nástroje na prezentáciu mäkkých zručností

Existuje niekoľko užitočných metód a nástrojov, ktoré vám pomôžu efektívne prezentovať vaše mäkké zručnosti na pracovnom pohovore:

Metóda STARtáto metóda vám pomôže opísať konkrétne príklady z vašich predošlých skúseností, kde ste dané mäkké zručnosti uplatnili. Pozostáva z krokov: Situácia (Situation), Úloha (Task), Akcia (Action) a Výsledok (Result).

Metóda CAR –  naviguje vás k popisu Okolností (Circumstances), Akcií (Actions) a Výsledkov (Results). Pomáha ilustrovať vašu prispôsobivosť a schopnosť reagovať na zmeny.

Metóda SOAR – pri tejto technike pridávate popis konkrétnej prekážky, ktorej ste čelili a museli prekonať. Metóda SOAR vám pomôže usporiadať vaše skúsenosti do presvedčivého príbehu, ktorý ilustruje vaše mäkké zručnosti a schopnosť prekonávať prekážky.

Príbehy a metafory – rozprávanie príbehov a používanie metafor je veľmi účinný nástroj na demonštrovanie mäkkých zručností, empatického prístupu a kritického myslenia.

Modelové situácie – niektorí zamestnávatelia využívajú modelové situácie alebo hry rolí, pri ktorých môžete priamo predviesť vaše komunikačné či líderské zručnosti priamo počas pohovoru. Pripravte sa na to, aby ste neboli zaskočení.

Kvantifikácia – použitie kvantitatívnych príkladov ako “zvýšil som predaj o 25%” dodáva váhu vašim prezentovaným zručnostiam. Kedykoľvek je to možné, kvantifikujte výsledky vašich akcií, aby ste ilustrovali praktický dopad vašich mäkkých zručností.

Otázky a aktívne počúvanie – kladením relevantných otázok a aktívnym počúvaním na pohovore demonštrujete zvedavosť, záujem a dobré komunikačné schopnosti.

6 zásadných chýb pri prezentácii mäkkých zručností na pracovnom pohovore

Nepočúvanie otázok
Sústreďte sa a odpovedajte na otázky, ktoré sa vás pýtajú. Odpovedajte relevantne, namiesto toho, aby ste len opakovali naučené frázy.

Nedostatočná príprava príkladov
Nestačí len skonštatovať, že máte určitú zručnosť, ako napríklad schopnosť riešiť problémy. Poskytnite potenciálnemu zamestnávateľovi konkrétne príklady z minulosti, kedy ste túto zručnosť využili.

Zveličovanie/zavádzanie
Uvádzajte len pravdivé a neskreslené informácie. Skúsený personalista môže ľahko odhaliť, že klamete a vy stratíte dôveryhodnosť, a teda aj šancu získať pracovné miesto.

Nedostatočná sebareflexia
Je dobré preukázať schopnosť sebareflexie a poučenia sa z chýb. Neskrývajte svoje nedostatky či pochybenia. Dokonalosť je podozrivá.

Ignorovanie požiadaviek
Zamerajte sa na požiadavky danej pozície. Dôkladne sa oboznámte s náplňou pracovnej pozície a na pohovore zdôraznite tie zručnosti, ktoré sú pre ňu skutočne dôležité.

Nedostatok sebavedomia
Keď prezentujete svoje mäkké zručnosti buďte sebaistý. Je dôležité prezentovať sa sebavedomo a s nadšením. Natrénujte si pohovor so svojimi blízkymi alebo pred zrkadlom či objektívom vášho telefónu.

Záver

Mäkké zručností sú dôležitou súčasťou každého pracovného pohovoru. Kritické myslenie, time manažment či riešenie problémov a konfliktov sú rovnako dôležité ako odborné znalosti a skúsenosti. Ak nimi nedisponujete, investujte do vzdelávania v tejto oblasti. Na trhu je dostatok literatúry i online kurzov, ktoré vám pomôžu kultivovať a rozvíjať mäkké zručnosti. Rozvoj mäkkých zručností vám poskytne konkurenčnú výhodu a umožní vám efektívne prekonávať výzvy nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Titulná foto: bit.ly/3Xht4Y7, Creative Commons Attribution 2.0 Generic, Wikimedia

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore