Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Ako vybaviť preukaz ZŤP a iné kompenzačné príspevky

Ako vybaviť preukaz ZŤP a iné kompenzačné príspevky

Získanie preukazu ZŤP a kompenzačných príspevkov je dôležitým krokom k zmierneniu dopadov zdravotného postihnutia na váš život. Proces vybavovania môže pôsobiť zložito, no s trochou informácií a prípravy ho zvládnete bez väčších problémov. Je dôležité, aby ste vedeli, že preukaz a status osoby so zdravotne ťažkým postihnutím nemá vôbec nič spoločné s invaliditou. Nemusíte mať priznaný invalidný dôchodok, ale môžete byť posúdený, ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, a naopak.

zťp človek 2024

Preukaz ZŤP ( zdravotne  ťažko postihnutý) má dve varianty:

  • Preukaz ZŤP: Pre osoby s trvalým funkčným postihnutím, ktoré im sťažuje samostatný pohyb a orientáciu v priestore.
  • Preukaz ZŤP so sprievodcom: Pre osoby, ktoré si vyžadujú sprievod pri pohybe mimo domu.

Postup vybavenia:

Žiadosť: Podajte žiadosť na príslušnom oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) v mieste vášho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke ÚPSVR alebo priamo na oddelení.

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_preukaz_fyzickej_osoby_s_TZP.pdf

Lekárske posudky:  K žiadosti je potrebné priložiť všetky lekárske posudky od vášho ošetrujúceho lekára a v závislosti od diagnózy aj posudky od špecialistov. Zoznam potrebných posudkov vám poskytne ÚPSVAR.

Posudkové konanie: Po podaní žiadosti vás pozvú na posudkové konanie, kde lekár posudkový lekár ÚPSVAR posúdi vaše funkčné postihnutie a stupeň jeho závažnosti.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama .

Niekedy sa lekársky posudok vykonáva bez prítomnosti žiadateľa, a lekár rozhodne o miere funkčnej poruchy na základe priložených lekárskych správ.

Rozhodnutie

O vydaní preukazu ZŤP budete informovaní písomným rozhodnutím ÚPSVAR. V prípade kladného rozhodnutia si prineste dve fotografie  preukaz vyzdvihnete osobne na oddelení posudkových činností.

urad prace 2024

Zľavy

Ako držiteľ preukazu ZŤP môžete získať

  • Zľavy na vstupné do múzeí, galérií, na kultúrne a športové podujatia
  • Zľavy na stravovanie, tovary a služby
  • Daňové úľavy a sociálne benefity
  • Oslobodenie od poplatkov za úradné úkony
  • Bezplatné/zľavnené služby v zdravotnej starostlivosti
  • Zľavy na cestovné vo verejnej hromadnej doprave

Kompenzačné príspevky

Okrem preukazu ŤZP máte ako osoba so zdravotným postihnutím nárok aj na rôzne kompenzačné príspevky. Tieto príspevky sú určené na kompenzáciu zvýšených výdavkov a znevýhodnení, ktoré vám zdravotné postihnutie prináša.

Kompenzačné pomôcky sú zariadenia a nástroje, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Pomáhajú kompenzovať stratu alebo poškodenie pohybového aparátu a zmyslových orgánov, čím zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí s postihnutím. Ich hlavným cieľom je umožniť týmto osobám maximálnu samostatnosť, aby mohli plniť rodinné úlohy a vykonávať pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ZŤP“) je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama .

Druhy kompenzačných príspevkov:

O kompenzačné príspevky sa žiada na príslušnom oddelení sociálnych vecí ÚPSVAR v mieste vášho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti a zoznam potrebných dokladov nájdete na webovej stránke ÚPSVAR alebo priamo na oddelení.

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/

Užitočné informácie: Podrobné informácie o preukaze ŤZP a kompenzačných príspevkoch nájdete na webovej stránke ÚPSVAR: príspevkov vám poskytne aj Liga proti bezpráviu:

http://ligaprotibezpraviu.sk/elearning/kompenzacne-pomocky-a-prispevky-pre-osoby-ztp/

Okrem kompenzačných príspevkov má občan s ťažkým z zdravotným postihnutím, pri určitých diagnozách nárok aj na parkovací preukaz, s ktorým bude mať právo na niektoré výnimky so zákona o cestnej premávke, právo parkovať na vyhradených miestach, i nárok na bezplatnú diaľničnú známku.

Podrobnosti, ako vybaviť parkovací preukaz: psvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim/obcan-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim/ako-si-mam-vybavit-preukaz-parkovaci-preukaz.html?page_id=308644

Neváhajte sa obrátiť na príslušné oddelenie ÚPSVAR, kde vám ochotne poradia s celým procesom vybavovania.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Obrázok 2: RickRichards; Creative Commons 4.0 International; Wikimedia

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore