Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Aj tretí sektor dokáže vytvoriť hodnotné pracovné miesta

Aj tretí sektor dokáže vytvoriť hodnotné pracovné miesta

Predstavte si spoločnosť ako trojposchodovú budovu. Na prvom poschodí sídli štát so svojimi úradmi a inštitúciami, na druhom poschodí sa nachádza súkromný sektor tvorený firmami a podnikmi. A na treťom poschodí sídli tretí sektor, známy aj ako neziskový sektor alebo mimovládne organizácie (MNO).

organizacie tretieho sektora 2024

Tretí sektor je termín používaný na označenie oblasti spoločenského života, ktorá nie je súčasťou ani verejného sektora (štát a verejná správa), ani súkromného sektora (obchodné a ziskové podniky). Zahŕňa neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, dobrovoľnícke organizácie a iné formy organizácií, ktoré sa zameriavajú na verejnoprospešné ciele a aktivity.

Tretí sektor plní rôzne úlohy

V mnohom nahrádza štát, alebo s ním spolupracuje.

Doplňujúca a podporná úloha:

Sociálne služby: Neziskové organizácie často poskytujú služby v oblastiach, kde štátne a súkromné organizácie nemajú dostatočné kapacity alebo kde tieto služby nie sú ziskové. Príkladom môžu byť charity, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo sociálnu podporu.

Vzdelávanie a kultúra: Tretí sektor prispieva k vzdelávaniu, kultúre a športu prostredníctvom rôznych klubov, spolkov, nadácií a vzdelávacích iniciatív.

Advokačná a watchdog úloha:

Ochrana práv: Mnohé organizácie tretieho sektora sa angažujú v ochrane ľudských práv, životného prostredia a iných verejných záujmov. Monitorujú činnosť vlády a súkromných firiem, upozorňujú na porušovanie práv a navrhujú zmeny politík.

Advokácia a lobing: Tretí sektor často slúži ako hlas občianskej spoločnosti, presadzuje zmeny zákonov a politiky na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Participácia a občianska angažovanosť

Dobrovoľníctvo: Poskytuje príležitosti pre občanov, aby sa aktívne zapojili do spoločenského života prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Občianska spoločnosť: Podporuje participáciu občanov na verejnom živote a posilňuje demokratické procesy tým, že vytvára platformy pre diskusie a angažovanosť.

Organizácie tretieho sektora vytvárajú pracovné miesta

 1. Priame zamestnanie: Organizácie potrebujú zamestnancov na plnenie svojich cieľov a činností. Môže ísť o manažérov, projektových koordinátorov, odborníkov v oblasti sociálnej práce, vzdelávania, zdravotníctva a ďalších.
 2. Podpora sociálneho podnikania: Mnohé neziskové organizácie a nadácie podporujú sociálne podniky, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (napr. dlhodobo nezamestnaných, ľudí so zdravotným postihnutím).
 3. Tréningy a vzdelávanie: Tretí sektor často organizuje tréningové programy, školenia a kurzy, ktoré zvyšujú zamestnateľnosť účastníkov a ich schopnosť nájsť si prácu.

Príklady organizácií tretieho sektora na Slovensku, ktoré vytvárajú pracovné miesta

 • Nadácia Pontis: Táto nadácia sa zameriava na podporu sociálnych podnikateľov a neziskových organizácií, ktoré prispievajú k riešeniu sociálnych problémov a vytvárajú pracovné miesta.
 • Človek v ohrození: Poskytuje pomoc ľuďom v núdzi a zároveň zamestnáva odborníkov v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci.
 • Slovenská katolícka charita: Ponúka rôzne sociálne služby, ktoré zahŕňajú aj vytváranie pracovných miest pre sociálnych pracovníkov, opatrovateľov a ďalších odborníkov.
 • Green Foundation: Podporuje ekologické a udržateľné projekty, ktoré často zahŕňajú zamestnanosť v oblasti obnoviteľných zdrojov, ekologického poľnohospodárstva a iných zelených odvetví.
 • Depaul Slovensko: Organizácia, ktorá sa stará o ľudí bez domova a zamestnáva odborníkov na sociálnu prácu, zdravotnú starostlivosť a administratívu.
 • Proti prúdu (vydavateľ Nota Bene): Vydáva časopis Nota Bene, ktorý predávajú ľudia bez domova. Táto činnosť poskytuje pracovné príležitosti pre marginalizované skupiny.
 • Leaf: Organizácia ponúka vzdelávanie, stáže a pracovné miesta. Ich projektom je známy web Growni.

Organizácie tretieho sektora na Slovensku teda zohrávajú dôležitú úlohu nielen v poskytovaní sociálnych služieb a podpory, ale aj v tvorbe pracovných miest, ktoré prispievajú k rozvoju komunity a zlepšovaniu životných podmienok pre rôzne skupiny obyvateľstva.

NGO organizacie 2024

Dôležité odkazy

Tieto stránky obsahujú podrobné informácie o aktivitách, projektoch a možnostiach zapojenia sa do činnosti týchto organizácií.

https://cpf.sk/

Centrum pre filantropiu: Poskytuje grantové programy pre neziskové organizácie, ktoré realizujú projekty zamerané na podporu zamestnanosti, vzdelávania a rozvoja komunity.

https://cof.org/content/donors-forum

Donors Forum: Ponúka podporu a poradenstvo neziskovým organizáciám v oblasti fundraisingu, advokácie a budovania kapacít.

https://skoly.ineko.sk/

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO): Realizuje výskum a analýzy v oblasti trhu práce a navrhuje riešenia na podporu zamestnanosti.

https://redcross.sk/

Slovenský Červený Kríž: Ponúka pracovné miesta v oblasti humanitárnej pomoci, vzdelávania a záchrany.

https://www.hrl.sk/sk

Liga za ľudské práva: Ponúka pracovné miesta v oblasti ochrany ľudských práv, vzdelávania a advokácie.

http://spoluoz.sk/2019

Spolu občianske združenie: Ponúka pracovné miesta v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a aktivizmu.

Agentúry podporovaného zamestnávania

Dôležitou súčasťou tretieho sektora sú aj Agentúry podporovaného zamestnávania APZ, ktoré výrazne pomáhajú pri získaní hodnotného pracovného miesta.

 • Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. (Bratislava)
 • ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých (Prešov)
 • Darina Škorvánková (Rajec)
 • Kruh n.o. (Trnava)
 • M-PROMEX, s.r.o. (Kysucké Nové Mesto)
 • APZ Liptovský Hrádok, n.o. (Liptovský Hrádok)
 • BKS Úspech, s.r.o. (Bratislava)
 • WOREXIM, s.r.o. (Bratislava)
 • Smart Choice, s.r.o. (Bratislava)
 • Ivan Liška (Bratislava)
 • Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. (Banská Bystrica)
 • Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, APZ REFUTUR (Košice)
 • Občianske združenie Stimulus (Kysucké Nové Mesto)
 • TENENET, o.z. (Senec)
 • ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. (Lučenec)
 • Občianske združenie Barlička (Prešov)
 • SLOVAK EXIM-GROUP s.r.o. (Nitra)
 • NOVA TRAINING, s.r.o. (Košice)
 • Centrum osvety a poradenstva – doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie, o.z. (Banská
 • Bystrica)
 • SpecialCare občianske združenie (Košúty)
 • Optima Status (Šaľa)
 • Top-Art chránená dielňa, o.z. (Bratislava)
 • Dorka Bags, n.o. (Košice)
 • Aptet ISP, družstvo, r.s.p. (Levice)

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Foto:

Titulná: RDNE Stock project: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/ludia-stastny-pomoc-rozmanitost-6646949/

Foto 2: Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/people-preparing-food-rations-in-the-box-6590928/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore