APZ

APZ je skratka pre Agentúru podporovaného zamestnávania. 

Zákon č. 5/2004 Z. z. ju definuje ako  právnickú  alebo fyzickú osobu, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov.

Späť na glosár

Návrat hore