Soft skills

Soft skills (mäkké zručnosti) sú vlastnosti človeka, ktoré charakterizujú jeho schopnosť komunikovať s ostatnými. V pracovnom živote sa považujú sa doplnok tvrdých zručností (hard skills) – odborných zručností človeka.

Medzí mäkké zručnosti patrí napr.: schopnosť komunikovať s potenciálnymi klientmi, mentorovať spolupracovníkov, viesť tím, vyjednávať o zmluve, dodržiavať pokyny a vykonať prácu načas.

Jedinci disponujúci vhodnou kombináciou mäkkých a tvrdých zručností sú žiadaní na pracovnom trhu.

Psychológovia používajú tento termín na označenie kvocientu emocionálnej inteligencie (EQ) na rozdiel od kvocientu inteligencie (IQ).

Späť na glosár

Návrat hore