Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálny podnik

Sociálny podnik

Sociálny podnik je subjekt, ktorého primárnou úlohou nie je zisk, ale napĺňanie spoločensky prospešných cieľov. Môže isť napr. o zamestnávanie znevýhodnených občanov, imigrantov a podobne. Väčšiu časť zo zisku, ktorý dosiahne reinvestuje do ďalšieho rozvoja a podpory sociálnych cieľov.

Hlavným princípom sociálneho podniku je teda kombinácia ekonomického podnikania s poskytovaním prospešných sociálnych zmien.

Podrobnejšie info o sociálnych podnikoch a taktiež návod k ich založeniu nájdete v našom článku: https://sdu.sk/EjL

Späť na glosár

Návrat hore