Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálna inklúzia

Sociálna inklúzia

Sociálnu inklúziu môžeme definovať snahu o zabezpečenie rovnakých príležitosti pre všetkých ľudí, aby mohli naplno využiť svoj potenciál. Jej cieľom je, aby nikto nebol vylúčený zo spoločnosti.

Sociálna inklúzia je rovnaká príležitosť na:

 • Prístup k vzdelávaniu a školeniam,
 • Spravodlivé zamestnanie,
 • Bezpečný domov,
 • Využívanie zdravotnej starostlivosti, verejnej dopravy a iných služieb,
 • Spojenie s rodinou, priateľmi a miestnou komunitou

Inklúzia znamená rovnaké miesto v spoločnosti bez ohľadu na:

 • Vek,
 • Kultúrne zázemie a etnická príslušnosť,
 • Sex, rodová identita a sexuálna orientácia,
 • Rozdielne schopnosti,
 • Náboženská viera,
 • Vzdelávanie a životné skúsenosti.

Medzi dôležité inštitúcie, ktoré zabezpečujú sociálnu inklúziu, patria aj agentúry podporovaného zamestnávania.

Späť na glosár

Návrat hore