Domov » Glosár pojmov a skratiek » Facilitácia

Facilitácia

Facilitáciu môžeme definovať, ako súbor zručnosti, ktoré pomáhajú zlepšovať spoluprácu, zlepšujú dynamiku skupiny a generujú výsledky. Facilitátor vedie skupiny spôsobom, ktorý jej pomáha dosahovať ciele. Dokáže každému členovi vytvoriť priestor, aby mohol prispieť svojimi zručnosťami.

Základné princípy

  • Neutralita a nestrannosť
  • Mať plán, ale byť pripravený ho zmeniť
  • Poznať svoj cieľ
  • Oddanosť skupine
  • Frission je miesto, kde sa veci dejú
  • Účasť a inkluzívnosť

Späť na glosár

Návrat hore