Domov » Glosár pojmov a skratiek » SWOT analýza

SWOT analýza

SWOT analýza je rámec, ktorý pomáha osobe alebo organizácii určiť silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), príležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) v súvislosti s konkurenciou. Využíva sa v strategickom plánovaní.

Cieľom SWOT analýzy je, aby umožnila realistický, na faktoch založený pohľad na silné a slabé stránky organizácie. Danú analýzu je vhodné používať ako návod, nie ako predpis.

Táto technika môže subjektom pomôcť naštartovať úspešné stratégie.

Ako postupovať pri SWOT analýze:

  1. Stanovte si svoj cieľ
  2. Zhromaždite zdroje
  3. Zostavte nápady
  4. Upresnite zistenia
  5. Vypracujte stratégiu

Späť na glosár

Návrat hore