Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Medzigeneračné konflikty

Medzigeneračné konflikty

medzigeneracne konfliikty

Starnutie so sebou prináša mnohé problémy. Zdravotné, psychické, vzťahové a iné. Do tretej skupiny by sme mohli zaradiť aj tzv. medzigeneračné konflikty.

Čo sú medzigeneračné konflikty

Starí a mladí ľudia kvôli rozdielnym skúsenostiam, rozličnej životnej perspektíve majú odlišné pohľady na život a veci, ktoré sa dejú okolo nás. Preto môžu medzi nimi vznikať konflikty. Deje sa to hlavne v rodinách, na pracoviskách, no môže sa to stať aj medzi ľuďmi, ktorí sa ani nepoznajú (náhodný rozhovor, sociálne siete…).

Príklad:

Eva, 16-ročné dievča, strávi veľkú časť svojho voľného času na sociálnych sieťach, kde komunikuje so svojimi priateľmi, sleduje trendy a zdieľa svoje zážitky. Jej 60-ročný otec, Peter, vyrastal v dobe, kedy internet neexistoval a sociálne siete preňho predstavujú niečo neznáme a nepotrebné. Peter nerozumie, prečo Eva toľko času trávi online a obviňuje ju z toho, že stráca skutočný kontakt s ľuďmi. Eva na druhú stranu cíti, že jej otec ju nerozumie a nedokáže pochopiť dôležitosť sociálnych sietí pre jej spoločenský život. Tento názorový rozpor môže viesť k medzigeneračnému konfliktu, keď obidve strany majú ťažkosti pochopiť a rešpektovať perspektívy druhej strany.

Toto je typický príklad medzigeneračného konfliktu, ktorý môže vyvolať napätie a nedorozumenia medzi generáciami. Je dôležité, aby sa obe strany snažili pochopiť perspektívu druhej a hľadať kompromisy, aby sa zlepšila ich komunikácia a vzájomné porozumenie.

Dôsledky medzigeneračných konfliktov

Dôsledkom takýchto situácii sú tak narušené medziľudské väzby, psychické problémy, ktoré môžu zhoršiť aj fyzické zdravie (a to dosť výrazne). Navyše, často to môže viesť aj k rozpadu rodín.

A nie len to. Mnoho starších ľudí má skúsenosti v rôznych oblastiach. No ak sú často vystavení takýmto konfliktom, cítia sa odstrčení a nemajú záujem pracovať pre spoločnosť. Mladší sa tak musia určité veci učiť nanovo.

Typy, ako predchádzať týmto konfliktom v rodinách


1. Komunikujte rozdiely
: Snažte sa druhej strane citlivo a s rešpektom vysvetliť, prečo je vaše vnímanie nejakej skutočností iné ako jej.

2. Zamerajte sa na spoločné potreby: Zdôraznite, že napriek rozdielným pohľadom sú vaše ciele rovnaké alebo takmer rovnaké.

3. Flexibilita: Ak je to možné, prehodnoťte svoje postoje.

4. Citlivé témy: Ak je možné, vyhýbajte sa diskusii o témach, v ktorých nenájdete zhodu.

Ako predchádzať medzigeneračným konfliktom na pracovisku


1. Pochopte štýly práce:
Tradiční zamestnanci a ľudia z generácie baby boom nemajú radi, keď ich niekto riadi, zatiaľ čo mileniáli a ľudia z generácie Z túžia po konkrétnych, podrobných pokynoch, ako majú veci robiť, a sú zvyknutí na to, že sa nad nimi vznášajú autority.

2. Zvážte generačné hodnoty: Každá generácia si chráni osobitný súbor hodnôt a konflikt môže tieto hodnoty ohroziť. Napríklad baby boomers si cenia tímovú prácu, spoluprácu a spolupatričnosť, zatiaľ čo príslušníci generácie X uprednostňujú jednostranné rozhodnutie a postupujú ďalej – najlepšie samostatne.

3. Zdieľajte vnímanie: Keď sú do konfliktu na pracovisku zapojení zamestnanci dvoch alebo viacerých generácií, môžu sa veľa naučiť, ak sa podelia o svoje vnímanie. Tradičný zamestnanec môže považovať nedostatok formálnosti a spôsobov mileniála za urážlivý, zatiaľ čo mileniál sa môže cítiť “znevážený”, keď tento starší zamestnanec nerešpektuje jeho názory a príspevky.

4. Snažte sa o generačnú kooperáciu: Nemôžete zmeniť životné skúsenosti ľudí, ale môžete pracovať so súborom postojov a očakávaní na pracovisku, ktoré z nich vyplývajú. Ak je medzi vami uvedomelý boomer, ktorého frustruje nedostatok skúseností mileniála spolu s jeho pocitom oprávnenosti, urobte z neho mentora.

5. Nájdite spoločnú črtu: Tradiční zamestnanci a zamestnanci milénia majú tendenciu oceňovať istotu a stabilitu. Boomeri sa bránia zmenám. Obaja však túžia po školení a rozvoji. Zamestnanci z generácie X a mileniáli kladú veľký dôraz na flexibilitu na pracovisku a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Zamestnancom z generácie Boom a Z najviac vyhovuje rozmanitosť a alternatívny životný štýl. Mileniáli a generácia Z sú technologicky zdatní a angažujú sa v sociálne zodpovednej politike.

6. Učte sa od seba navzájom: Každá generácia má cenné skúsenosti, ktoré môže odovzdať nasledujúcej generácii. Tradičníci a boomeri majú bohaté znalosti a triky z odboru, ktoré mladší pracovníci potrebujú. Zamestnanci generácie X sú všeobecne známi svojou spravodlivosťou a schopnosťou mediácie. Mileniáli sú technologickí kúzelníci. A príslušníci generácie Z majú kľúč k budúcim trendom v oblasti práce, marketingu a podnikania.

Záver

Starnutie prináša so sebou mnohé výzvy, vrátane medzigeneračných konfliktov, ktoré môžu vznikať v rodinách i na pracovisku. Rozdielne pohľady a skúsenosti medzi generáciami môžu viesť k nedorozumeniam a napätiu, no snažením sa o vzájomné porozumenie a komunikáciu môžeme tieto konflikty predchádzať alebo riešiť.

Vysvetlivky:

Mileniáli: Pew Research Center definuje mileniálov ako ľudí narodených v rokoch 1981 až 1996, pričom tieto dátumy vyberá pre „kľúčové politické, ekonomické a sociálne faktory“, vrátane teroristických útokov z 11. septembra, invázie do Iraku v roku 2003, veľkej recesie a výbuchu internetu.

Boomeri: Baby boomers, niekedy skrátené na boomers, sú demografickou skupinou po Tichej generácii a predchádzajúcej Generácii X. Generácia je často definovaná ako ľudia narodení v rokoch 1946 až 1964 počas baby boomu v polovici 20. storočia.

Generácia X: Generácia X sú ľudia, narodení po babyboomeroch, no pred mileniálmi.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Medzigeneračné konflikty

Medzigeneračné konflikty (a čo s nimi)

medzigeneracne konflikty a co s nimi aptet 2023

Aké témy Vás čakajú:

  • špecifiká viacgeneračných rodín a pracovísk,
  • čo je to medzigeneračný konflikt a ich pozadie,
  • krízové obdobia a situácie,
  • pomoc nezávislej strany,
  • mediácia starších a medzigeneračná mediácia.

Rozsah: 1,5 hod.

Stanislav Lőrincz - lektor

Andragóg, facilitátor, mediátor, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Viedol výskumný tím Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorá skúmala možnosti uplatnenia manažmentu pracovnej schopnosti (work ability management) na Slovensku. Je riaditeľom integračného sociálneho podniku Aptet ISP, družstvo, r.s.p., ktorá sa zaoberá uplatnením ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou pomocou konceptu age management a metód recovery a IPS (Individual Placement & Support).

Návrat hore