Domov » Vzdelávanie a poradenstvo » Medzigeneračné konflikty

Medzigeneračné konflikty (a čo s nimi)

medzigeneracne konflikty a co s nimi aptet 2023

Aké témy Vás čakajú:

  • špecifiká viacgeneračných rodín a pracovísk,
  • čo je to medzigeneračný konflikt a ich pozadie,
  • krízové obdobia a situácie,
  • pomoc nezávislej strany,
  • mediácia starších a medzigeneračná mediácia.

Rozsah: 1,5 hod.

Stanislav Lőrincz - lektor

Andragóg, facilitátor, mediátor, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Viedol výskumný tím Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorá skúmala možnosti uplatnenia manažmentu pracovnej schopnosti (work ability management) na Slovensku. Je riaditeľom integračného sociálneho podniku Aptet ISP, družstvo, r.s.p., ktorá sa zaoberá uplatnením ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou pomocou konceptu age management a metód recovery a IPS (Individual Placement & Support).

Návrat hore