Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Čo je najväčšou prekážkou pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných? Odpovedali vedúci sociálnych podnikov

Čo je najväčšou prekážkou pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných? Odpovedali vedúci sociálnych podnikov

Jedným z najväčších problémov na Slovensku je dlhodobá nezamestnanosť. Podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  § 8,  ods. 1,  písm. c sa za dlhodobo nezamestnaného považuje človek,  ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. A čo je najsmutnejšie, mnohí z dlhodobo nezamestnaných by do tejto skupiny vôbec nemuseli patriť. Situáciu týchto ľudí sa snažia zlepšovať sociálne podniky.

dlhodobo nezamestnani socialne podniky 2023

Ľudia z nasledovných sociálnych podnikov odpovedali na otázku: Asi sa zhodneme,  že medzi najväčšie problémy Slovenska patria aj dlhodobo nezamestnaní. Čo je z vášho pohľadu najväčšou prekážkou pri zamestnávaní takýchto osôb?

Laboprofilak,  RSP s.r.o.: Ladislav Bobek:

,,Podľa našich dlhoročných skúseností sme presvedčení,  že začlenenie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu má viacero dôvodov.

Ako napríklad podporovanie  zo strany štátu – štát musí donútiť nezamestnaného aby sa do troch mesiacov opäť zamestnal a nie mu umožňovať donekonečna nosiť nejaké bezvýznamné potvrdenia,  ktoré si chodia potvrdiť s prosbou, aby sme mu napísali, že ho nepotrebujeme.

Hlavný dôvod je, že štát a legislatíva umožňuje a podporuje čiernu prácu napr. v autoopravárenstve osoba je vedená na úrade práce, alebo dobrovoľne nezamestnaná, pracuje doma v garáži bez potrebných dokladov, či už o vzdelaní alebo kvalifikácie na úrad prinesie potvrdenie, že ho nikto nechce zamestnať a tým je všetko vyriešené…

Viem, že sa naskytá otázka prečo zamestnávatelia potvrdzujú tie potvrdenia keď toho zamestnanca potrebujú? Odpoveď je jednoduchá. Načo Vám bude zamestnanec, ktorý nechce a nemusí u Vás pracovať lebo mu to systém umožňuje. Nehovoriac o tom, aké státisíce € unikajú na daniach .

Toto je náš poznatok s praxe dúfam, že sme Vám pomohli ozrejmiť tento problém.“

Linky:
https://www.laboprofilak.sk/
https://www.facebook.com/laboprofilakrsp.lakovna
https://twitter.com/laboprofilak

AfB Slovakia s.r.o., registrovaný sociálny podnik: Marek Antoňák:

,, Z môjho pohľadu je najväčšou prekážkou pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných ich nezáujem o prácu. Čím dlhšie sú doma, tým menej sa im chce robiť, učiť a prispôsobiť sa potrebám zamestnávateľa. Ako sociálny podnik zamestnávame ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Tí bývajú dlhodobo nezamestnaní nie z dôvodu ich lenivosti, ale z dôvodu rôznych zdravotných obmedzení pri práci. Pri nich máme niekedy problém s pracovnými návykmi, ale väčšinou sa vedia do troch mesiacov veľmi dobre zaučiť a plnohodnotne pracovať.“

Linky:
https://www.afb-group.sk/home
https://www.facebook.com/afbslovakia
https://www.facebook.com/afbslovakia
https://www.instagram.com/afb_slovensko/
https://www.youtube.com/channel/UCoMzu4QD9Mb9Pdz1lMeOtDw
https://www.linkedin.com/showcase/afb-slovakia-s.r.o./

Chdmi: Eva Balogová:

,, Najväčšia prekážka je,  že sa stratili pracovné návyky a neudržia pracovné tempo,  ktoré sa po nich žiada. Vytratila sa pracovitosť. Často potom dochádza ku fluktuácii a PN (dnes nie je problém si vybaviť PN).“

Linky:

https://chdmi.sk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045127456811

Labore n.o.: Terézia Podolanová:

,,My sa skôr venujeme zamestnávaniu znevýhodnených, čo v našom prípade sú hlavne zdravotne znevýhodnení.

Myslíme si však,  že pri dlhodobo nezamestnaných je tých problémov viac. Časom títo ľudia (ale je to samozrejme individuálne) strácajú pracovné návyky a zručnosti,  odvahu skúsiť niečo nové a energiu hľadať prácu…Taktiež vývoj vo všetkých odvetviach ide dopredu,  preto nemajú dostatočné zručnosti a potrebovali by na začiatok pracovné miesto,  kde by bol na to braný ohľad,  čo väčšinou nie je možné.

Často ide o starších ľudí, ktorí majú aj ďalšie obmedzenia. Práve pre takýchto ľudí sú fajn sociálne podniky,  kde sú pracovné miesta vytvorené s ohľadom na potreby a obmedzenia konkrétnych zamestnancov. Majú tak možnosť vrátiť sa do pracovného procesu.“

Linky:
http://labore.sk/
https://www.facebook.com/medovnikovyraj.sk/

Pedore,  s.r.o.,  r.s.p. : Petra Ptakova Revayova

,,Z môjho pohľadu je to najmä preto, že tým že sú dlhodobo mimo pracovného trhu, stratili pracovné návyky, disciplínu a čím dlhšie sú nezamestnaní, tým je to pre nich väčšia nevýhoda.

Niektorí sú dlhodobo nezamestnaní, nakoľko im to nevyhovuje z dôvodu zdravotných problémov.

My ako sociálny podnik máme 65% invalidov, ktorí boli predtým dlhodobo nezamestnaní… Som pyšná,  že sme im našli vyhovujúce pracovné pozície a už viac ako tri roky pozitívne vplývame najmä na túto skupinu nezamestnaného obyvateľstva.”

Linky:
https://pedore.sk/

Tvoríme,  s.r.o.: Mária Bartková

, , Jednoduchá otázka,  jednoduchá odpoveď:

Dlhodobo nezamestnaným sa ani nechce zamestnať. Užívajú si pohodlie špatného systému sociálneho štátu. Predsa nebude pracovať za minimálnu mzdu (dlhodobo nezamestnaní väčšinou majú nižšie vzdelanie,  t.j.  môže sa im poskytnúť iba minimálna mzda) keď na sociálnych dávkach dostane to isté.“

Linky:
https://www.tvorimesro.com/

POH, s.r.o registrovaný sociálny podnik: Bc. Matej Plesník,  DiS. Konateľ spoločnosti:

,, Opätovne nastaviť režim pracovného nasadenia pre tento typ osôb do zabehnutej firmy. Čiže takýto človek mi vydrží maximálne robiť 50% času ako bežný zamestnanec a toto znevýhodnenie nie je nikde,  resp. v malom merítku ohodnotené príspevkom na zamestnanie tohto človeka. Ďalej nikdy nemáme refundované ten čas,  ktorý musíme s nimi chodiť napr. vysporiadať exekúcie a podobné záležitosti.

Nástroje na odstránenie:

  1. Povinné sociálne obstarávanie u verejných obstarávateľov (kritérium, časť diela musí vykonávať RSP) = cielená podpora metodikov
  2. Začlenenie dlhodobo nezamestnaného do kategórie ako „zraniteľné osoby” (každý rok overovať, či uvedená osoba už vie fungovať ako normálny zamestnanec)
  3. Mäkké úvery, pre vlastnú investičnú výstavbu sociálneho bývania
  4. Nerozlišovať lokalitu podľa politického rozčlenenia a zaradenia typu podpory ( najmenej rozvinuté okresy…)
  5. Nerobiť plošné podpory, ale individuálne podpory“

Linky:
https://www.poh.sk/
https://www.facebook.com/podnik.obehoveho.hospodarstva

Zedko,  s.r.o.: Ing. Milan Štefanka

,, Dlhodobo nezamestnaní síce deklarujú že chcú robiť ale 99 % takýchto ľudí nikdy poriadne nerobilo a ani nikdy nebude. Všade sa to rieši a míňajú sa peniaze na rôzne projekty, ale skutočnosť je taká že robiť nechcú. Momentálne je systém nastavený v prospech lajdákov. Máme s tým dlhodobú skúsenosť.“

Linky:
https://www.zedko.sk/
https://www.facebook.com/zedko.bb

ADMIX, s.r.o. r.s.p.: Erika Zámečníková

,, Dobrý deň! Pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných je najväčšou prekážkou nedostatok praxe, zlé pracovné návyky. V procese adaptácie potrebujú “trpezlivosť” od zamestnávateľa, nakoľko ich výkon je slabší v porovnaní s tými, ktorí sa zamestnajú na novom pracovnom mieste do 1 roka.“

Linky:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005378598035

Integrácia s.r.o.: František Novotný

,, Hľadanie vhodných pracovný ponúk a citlivé umiestnenie ponúkaných produktov vo svojom regióne.“

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore