Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie je súčasťou sociálnej ekonomiky. Jeho podstatou je snaha o riešenie spoločenských problémov.

Môže riešiť tieto oblasti:

  • Hospodársky rozvoj
  • Vzdelávanie
  • Rodová rovnosť
  • Zdravotná starostlivosť
  • Poľnohospodárstvo
  • Environmentálna udržateľnosť
  • Obnoviteľná energia
  • Rozvoj spoločnosti

Subjekty sociálneho podnikania môžu dosahovať zisk (ktorý spravidla investujú), môžu fungovať ako neziskové organizácie, poprípade je ich fungovanie založené na hybridnom modeli. Zároveň sa snažia, aby ich činnosť bola ekonomicky udržateľná.

Späť na glosár

Návrat hore