Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálna ekonomika

Sociálna ekonomika

Termín sociálna ekonomika označuje všetky podnikateľské aktivity, ktoré majú silné sociálne poslanie a zároveň sú aj ekonomicky životaschopné. Subjektmi ekonomiky tohto typu sú družstvá, neziskové združenia, nadácie a sociálne podniky. Ich činnosť je poháňaná hodnotami solidarity, nadradenosti ľudí pred kapitálom a demokratického a participatívneho riadenia.

Účelom sociálnej ekonomiky je dosiahnutie rovnováhy medzi ekonomickým rozvojom a sociálnym pokrokom.

Princípy sociálno-ekonomických subjektov v EU:

  • dôležitosť sociálneho a/alebo environmentálneho účelu pred ziskom
  • opätovné investovanie ziskov a prebytkov do činností v prospech členov alebo používateľov
  • opätovné investovanie ziskov a prebytkov do činností v prospech záujmu spoločnosti ako celku alebo participatívneho riadenia

Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si náš článok o sociálnej ekonomike.

Späť na glosár

Návrat hore