Proaktivita

Proaktivita  je vedomá snaha o hľadanie spôsobov, ako zmeniť svoje prostredie. Kľúčové je, že táto aktivita pramení z nášho vnútra, z hlboko zakoreneného zdroja motivácie a inšpirácie.

Za opak proaktivity sa dá považovať prokastinácia.

Proaktivita prináša jasnú výhodu v podobe väčšieho úspechu v profesnom aj osobnom živote proaktívnych ľudí (Fuller & Marler, 2009). Dôvodom môže byť fakt, že proaktívne konanie vedie k naplneniu vlastných potrieb. Spokojnosť z dosiahnutia cieľov posilňuje sebavedomie a zároveň motivuje k pokračovaniu v proaktívnom prístupe.

Inými slovami, proaktivita sa môže časom stať automatickým správaním vďaka budovaniu pozitívnej spätnej väzby medzi proaktívnym konaním a pozitívnymi emóciami a vnímaním seba samého (Strauss & Parker, 2014).

Späť na glosár

Návrat hore