Hard skills

Hard skills alebo tvrdé zručnosti schopnosti a zručnosti, ktoré môže mať jednotlivec a dajú sa preukázať merateľným spôsobom. Zjednodušene povedané, je možne sa ich naučiť a zdokonaliť – buď v škole, alebo na nejakých kurzoch.

Príklady:

  • práca so špeciálnym softvérom (Word, Excel)
  • ovládanie cudzieho jazyka
  • znalosť účtovníctva
  • programovanie

Okrem tvrdých zručností sú dôležité v zamestnaní aj mäkké zručnosti (soft skills). Kým tvrdé zručnosti označujú konkrétne naučené schopnosti, mäkké sa týkajú skôr osobných vlastností (schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikácie…).

Späť na glosár

Návrat hore