Domov » Glosár pojmov a skratiek » Divergentné myslenie

Divergentné myslenie

Divergentné (kreatívne alebo laterálne) myslenie znamená využívať myseľ vynaliezavými spôsobmi a hľadať kreatívne riešenia určitého problému. Na niektoré problémy je nevyhnutné používať kreatívne a ,,nekonvenčné“ riešenia.  Človek, ktorý je divergentným mysliteľom väčšinou preskúma všetky možné riešenia daného problému.

Môže byť užitočné v týchto situáciach:

  • Pri tvorbe nových produktov a inováciách
  • Pri riešení komplexných problémov
  • Pri tvorbe kreatívnych obsahov
  • Pri strategickom rozhodovaní
  • Pri kreatívnom problémovom riešení

Viac o divergentnom myslení sa dočítate aj v tomto našom článku: https://www.aptet.sk/divergentne-myslenie-a-jeho-uplatnenie-v-konkretnych-situaciach/

Späť na glosár

Návrat hore