Andragogika

Andragogika sa zameriava na vzdelávanie dospelých, ktorí sú považovaní za samostatných a autonómnych jednotlivcov so svojimi skúsenosťami a vedomosťami. Tým sa líši od pedagogiky.

Autorom pojmu andragogika je Alexander Kapp (1833), nemecký stredoškolský učiteľ. Vychádza z myšlienky, že ľudia sa najlepšie učia, keď sú zapojení do procesu učenia na základe vlastných skúseností a záujmov a aktívne sa podieľajú na procese učenia.

Slovo andragogika pochádza z gréckych termínov ἀνδρ – ,,dospelý muž“ a  ,,ἀγωγός“  – vodca.

Späť na glosár

Návrat hore