Domov » Glosár pojmov a skratiek » Agentúra podporovaného zamestnávania

Agentúra podporovaného zamestnávania

Agentúra podporovaného zamestnávania (skrátene APZ) je inštitúcia, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje podporované zamestnávanie.

Podporované zamestnávanie pomáha znevýhodneným ľuďom nájsť a udržať si platené zamestnanie. Zamestnávateľom zas pomáha nájsť si cenných pracovníkov.

Jej činnosť upravuje zákon č. 5/2004 Z. z.

Činnosti, ktoré vykonávajú APZ:

  • odborné poradenstvo, zamerané na podporu a pomoc pri získaní a udržaní pracovného miesta
  • zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným osobám
  • vyhľadávanie vhodného zamestnania pre také osoby
  • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľom pri zamestnávaní takýchto osôb
  • vyhľadávanie ľudí, vhodných na ponúkané pracovné miesto
  • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi, pri úprave pracovného miesta pre zdravotne znevýhodneného občana

Oficiálny zoznam APZ.

Späť na glosár

Návrat hore