Kompetencie

Čo vás čaká?

  • prečo sú kompetencie hybnou silou nášho pracovného i osobného života,
  • čo majú spoločné kompetencie s age managementom a školským systémom vzdelávania,
  • hľadanie TOP KOMPETENCIE.

Rozsah: 1,5 hod.

Workshop je určený pre všetky vekové kategórie.

kompetencie workshop 2023

Stanislav Lőrincz - facilitátor

Andragóg, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Aktuálne je vedúcim výskumného tímu Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorý skúma možnosti uplatnenia manažmentu pracovnej schopnosti (work ability management) na Slovensku.

Návrat hore