Domov » Glosár pojmov a skratiek » Tretí sektor

Tretí sektor

Pod pojmom tretí sektor rozumieme rôzne subjekty, ktoré nie sú štátne a ani nemajú za cieľ tvoriť zisk.

Patria tú tieto organizácie:

  • Mimovládne: spolupracujú s vládou, môžu čerpať štátne financie, no zostávajú nezávislé na vláde.
  • Neziskový sektor: občianske združenia, ktoré vlastné financie používajú na investície do sociálnych, enviromentálnych  alebo kultúrnych aktivít. Nemajú za cieľ dosahovanie zisku.
  • Založené na hodnotách: sledujú špecifické ciele. Môžu spolupracovať aj s politickými stranami, no politické strany ako také, nie sú subjektom tretieho sektora.

Príklady tresťosektorových subjektov:

  • Charity
  • Dobrovoľnícke a komunitné organizácie
  • Sociálne podniky a družstvá
  • Think tanky a súkromné ​​výskumné ústavy (to nezahŕňa univerzity a vysoké školy)
  • Špecifické prípady (bytové družstvá – poskytujú verejné služby, no patria do skupiny tretí sektor)

Späť na glosár

Návrat hore