Stáž

Stáž je krátkodobá práca, v spoločnosti alebo organizácii. Samotné stáže sa zvyčajne ponúkajú študentom a absolventom. Ich účelom je, aby človek nadobudol pracovnú skúsenosť a zároveň získal ďalšie vedomosti.

Stážistky/stážisti majú možnosť rozvíjať svoje odborné zručnosti a mäkké zručnosti, ako je komunikácia, tímová práca či riešenie problémov. V ideálnom prípade môže úspešná stáž viesť až k ponuke trvalého pracovného miesta.

Prínosy stáže

Na stáži máte šancu pracovať s odborníkmi z oblasti a získate predstavu, o čom je takáto práca. Zároveň si môžete začať budovať vlastnú sieť kontaktov.

Späť na glosár

Návrat hore